شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

رم سرور نسل ۵

 

memory سرور HP با ظرفیت  1GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL20p G4, BL460c BL480c BL680c G5, DL140 G3, DL160 G5, DL180 DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 397409-B21

Part Number(s)

397409-B21

Option Part

397409-B21(2 per retail kit)

Spare Part

398705-051(2 per retail kit)

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

1GB (2 x 512)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Single

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  2GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL20p G4, BL460c BL480c BL680c G5, DL140 G3, DL160 G5, DL180 DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 397411-B21

Part Number(s)

397411-B21 (2 modules per kit)

Option Part

416471-001 (2 modules per kit)

Spare Part

398706-051 (2 modules per kit)

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

2GB (2 x 1GB)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Single

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  2GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

 

BL460c G1, BL480c BL680c G5, DL140 G3 DL160 G5, DL160 G5p, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 461826-B21

Part Number(s)

461826-B21

Option Part

462837-001 (2 per retail kit)

Spare Part

461652-061 (2 per retail kit)

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

2GB (2 x 1GB)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Single

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  4GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL20p G4, BL460c BL480c BL680c G5, DL140 G3, DL160 G5, DL180 DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 397413-B21

Part Number(s)

397413-B21 (2 modules per kit)

Option Part

416472-001 (2 modules per kit)

Spare Part

398707-051 (2 modules per kit)

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

4GB (2 x 2GB)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  4GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL460c G1, BL480c BL680c G5, DL140 G3, DL160 G5, DL160 G5p, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 461828-B21

Part Number(s)

461828-B21

Option Part

455442-001

Spare Part

499276-061

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

4GB (2 x 2GB)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  8GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL20p G4, BL460c G1, BL480c BL680c G5, DL140 G3, DL160 G5, DL160 G5p, DL180 G5, DL180 G6, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 397415-B21

Part Number(s)

397415-B21 (2 modules per Kit)

Option Part

416473-001 (2 modules per Kit)

Spare Part

398708-061 (2 modules per Kit)

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

8GB (2 x 4GB)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

DIMM 240-pin

Form Factor

ECC

Data Integrity Check

 

memory سرور HP با ظرفیت  8GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL460c G1, BL480c BL680c G5, DL160 G5, DL160 G5p, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML370 G5

 

PN: 466440-B21

Part Number(s)

466440-B21

Option Part

467654-001

Spare Part

 n/a (2 per kit)

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

8GB (2 x 4GB)

Storage Capacity

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  16GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL460c G1, BL480c BL680c G5, BL680c G5, DL160 G5, DL160 G5p, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, DL580 G5

 

PN: 413015-B21

Part Number(s)

413015-B21 (2 x 8GB kit)

Option Part

416474-001 (1 x 8GB – 2 per kit)

Spare Part

398709-071

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

16GB (2 x 8GB)

Storage Capacity

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

 
 

memory سرور HP با ظرفیت  64GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL460c G1, BL480c BL680c G5, BL680c G5, DL160 G5, DL160 G5p, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, DL580 G5

 

PN: 495604-B21

Part Number(s)

495604-B21 (8 x 8GB kit)

Option Part

416474-001 (1 x 8GB – 8 per kit)

Spare Part

398709-071 (8 per Retail Kit)

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

64GB (8 x 8GB)

Storage Capacity

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »