شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

استوریج HP 3PAR 8200

استوریج HP 3PAR 8200

 

HPE 3PAR Storage شامل هارد های فیزیکی ، نرم افزار ها و مدیریت داده ها می شود. داده های منطقی شامل لایه های زیر می باشد:قیمت استوریج

Physical Disk .1

Chunklet .2

Logical Disk (LD) .3

Common Provisioning Group (CPG) .4

Virtual Volume (VV) .5

قیمت استوریج

رابطه بین لایه ها در شکل نشان داده شده است. هر لایه از عناصر لایه بالایی تشکیل می شود. Chunkletsاز عناصر لایه Physical Disk ایجاد شده است. Logical Disks (LDs)از مجمعه ای از Chunklet تشکیل شده اند . Common Provisioning Groups (CPGs)قیمت استوریج ازمجموعه ای Logical Disks (LDs) تشکیل میشود و Virtual Volumes (VV) از فضای ذخیره سازی شده که توسط CPGs ارائه شده استفاده می کند. Virtual Volumes تنها لایه ای است که میزبان به آن دسترسی دارد و سرویس دهی را انجام می دهند.

 
3par
 

قیمت استوریج Physical Disks.1

دیسک فیزیکی یک هارد است که بعنوان یک ذخیره ساز درون یک محفظه ، در 3par مورد استفاده قرار میگیرد.سه نوع دیسک فیزکی وجود دارد که شامل FC ، NL و SSD است.قیمت استوریج

Chunklets.2

چانکلت ها دیسک فیزیکی را به فضاهای 1گیگ بایتی تقسیم میکند.هر چانکلت شامل فضاهای اشغال شده دیسک فیزیکی می باشد .چانکلت ها به خودکار توسط HPE 3PAR OS به وجود می آید و آنها در به وجود آمدن LDs نقش اصلی را ایفا می کنند و فقط مخصوص لایه LDs هستند. برخی از چانکلت ها در LDs استفاده می شوند وبرخی دیگر نیز به عنوان قطعات یدکی یا برای تعمیر وقیمت استوریج نگهداری یا نقل مکان یک دیسک شکسته شده مورد استفاده قرار میگیرد.در محیط HPE 3PAR CLI میتوان ایجاد ،حذف و انتقال چانکلت هارا مدیریت کرد. این دستوالعمل ها در) (CLI Command Line Interface توسط مدیر قابل مشاهده است. برای مشاهده chunklets و قطعات یدکی، از دو کنسول مدیریت HPE 3PAR CLI ، StoreServ Management Console (SSMC) ، مورد استفاده قرار میگیرند .

Physical Disk Chunklets

چانکلت ها فضای دیسک فیزیکی را اشغال میکنند.فضای اختصاص داده در دیسک فیزیکی به صورت زیر می باشد:قیمت استوریج

1-همه چانکلت ها 1گیگ بایتی میباشد.

2- 256 مگ بایت فضا به جدول محتویات TOCاختصاص داده شده است که شامل شرح سیستم داخلی می باشد. TOC در همه دیسک های فیزکی در سیستم ها شامل اطلاعات مشابه می باشند.

3- 4 مگ فضا برای اشکال زدایی 2مگ برا شروع به کار TOC و 2 مگ برای پایان آدرس منطقی دیسک فیزیکی.

4- یک یا چند چانکلت به عنوان رزرو استفاده میشوند و هر کدام از چانکلت ها میتوانند به عنوان رزرو انتخاب بشوند.اما اسکریپت راه اندازی سیستم ممکن است به عنوان فضای پایانی بلوک منطقی که روی دیسک فیزکی است باشد.

5- فضای باقی مانده از دیسک را می توان برای LDS استفاده کرد.

 

 

 استوریج 3PAR

Spare Chunklets

برخی از چانکلت ها زمانی که سیستم برای اولین بار نصب و را اندازی انجام می شود به عنوان قطعات یدکی (Spare) شناخته می شوند. زمانی که دیسک خراب می شود چانکلت هابه سمت آن خرابی به حرکت در می آیند و از چانکلت یدکی برای بازسازی آن استفاده می کنند. میزان اولیه این فضای یدکی برابر است با بزرگترین فضای ذخیره شده در دیسک های فیزیکی می باشد.

نحوه عملکرد چانکلت :

1-هنگامی که دیسک فیزیکی ارتباط خود را از دست می دهد یا با خطا مواجه می شود اطلاعاتی که وارد دیسک فیزیکی میشود تا زمانی که مشکل بر طرف شود یا در یک محدوده زمانی مشخص ، این اطلاعات به طور خودکار وارد لایه LD می شود این مجوز ورود به لایه LDs در هنگام نصب و راه اندازی مشخص می شود. بدلیل پشتیبانی نکردن از RAID 0 ، هیچ گونه fault-tolerance ندارد.قیمت استوریج

2- اگرفضای LD پر شود یا محدویت زمانی اعمال شود انتقال چانکلت از روی دیسک فیزیکی به چانکلت رایگان تعیین شده (بعنوان قطعه یدکی ) به صورت خودکار شروع می شود. چانکلت های رایگان برای LDاختصاص داده نشده است.

3- با استفاده از حداکثر یک دیسک با ارزش از چانکلت ها جابه جایی خودکار در هر سیستم انجام می پذیرد.

4- زمانی که چانکلت هدف برای جابه جایی مشخص میشود سیستم یک spare chunklet محلی ، free chunklet محلی ، spare chunklet از راه دور و free chunkletاز راه دور را جستجو و شناسایی می کند.

قیمت استوریجLogical Disks.3

یک دیسک منطقی (LD) مجموعه ای مرتب از chunklets دیسک فیزیکی است که به عنوان مجموعه ای سطری از RAID می باشد. هر مجموعه RAID از chunklet های دیسک های مختلف فیزیکی ساخته شده است. دیسک منطقی بطور خودکار توسط سیتم عامل ایجاد شده است و یک فضای اختصاصی را به آن می دهد.

4. Common Provisioning Groups (CPGs)

CPG یک virtual pool از دیسک منطقی است که فضایی را به virtual volumes اختصاص می دهدو به آن اجازه میدهد تا منابع CPG را به اشتراک بگذارد. شما میتوانید یک fully provisioned virtual volumes (FPVVs) و   thinly provision virtual volumes (TPVVs) که یک فضای از CPG LD Pool را به خود اخصاص می دهد.

CPGs با فعال کردن قابلیت fine-grained اجازه دسترسی مشترک به ظرفیت Pool Logical را فراهم می سازد. به جای اختصاص حجم به LDs ، CPG اجازه می دهد تا حجم های مختلف برای بافر pool از LDs به اشتراک گذاشته شوند.بعنوان مثال هنگامی که یک TPVV درحال اجرا است و فضای کابر محدود می شود سیستم به طور خودکار با توجه به ظریفیت LDs در CPG فضای کاربر را افزایش می دهد.در نتیجه تمامی فضای استفاده نشد اما تخصیص یافته حذف می شود .FPVV به صورت خودکار می تواند فضا برای کاربر ایجاد کند ویک مقدار فضای ثابت در اختیار کابر قرار می دهد.

به طور پیش فرض یک CPG با افزایش LDs پیکربندی جدید می شود. زمانی که مقدار فضای LD کمتر از سطح مجاز باشد پیکر بندی را نگه می دارد.

Precautions and Planning

یک CPG یک Pool مجازی از LDs ایجاد می کند که اجازه می دهد تا هزاران Volumes از منابع CPG به اشتراک گذاشته شود و با توجه به تقاضا فضا را اختصاص می دهد.حداکثر تعداد CPG ها به نوع پیکربندی سیستم شما بستگی دارد

Growth Increments, Warnings, and Limits

شما می توانید انواع مختلفی از حجم CPG LD pool را ایجاد کنید. هنگام ایجاد یک CPG، مجموعه ای از افزایش growth و هشدار growth و ر growth محدود اختیاری برای محدود کردن growth CPG و حداکثر اندازهCPG .

مهم این است که در طول زمان برای برنامه ریزی افزایش growth CPG ، هشدار growth و محدود کردن growth با دقت نظارت بر CPG انجام شود.

5. قیمت استوریجVirtual Volumes (VV)

Virtual Volumes منابع خود را از لایه CPGs دریافت می کند و حجم را بعنوان logical unit numbers (LUNs) برا ی میزبان ارسال می کند. این لایه تنها لایه ای است که داده ها توسط میزبان قابل مشاهده است. اگر حجم پایگاه داده اصلی در دستر هم نباشد میتوانیم یک نسخه فیزیکی از حجم مجازی ایجاد کنیم که در دسترس باشد .ما باید ابتدا یک فضا برای CPGs در حجم مجازی اختصاص دهیم .

 

Virtual Volume Types

Fully Provisioned Virtual Volume 1.

Thinly Provisioned Virtual Volume (TPVV)2.

Thinly Deduplicated Virtual Volume (TDVV)3.

Administrative Volume .4

 

Administrative volumes توسط سیستم ایجاد شده و تنها مورد استفاده سیستم نیز می باشد.

FPVVs, TPVVs و TDVVs اسه اجزای جداگانه داده می باشند:

فضای حجمی کاربر برابراست با نواحیLD در CPGs که در دسترس میزبان خواهد بود. فضای کاربر شامل داده ها ی کاربر است که از طریق LUN به هاست ارسال می شود.

فضای Snapshot یا فضای Copy در نواحی LD در CPG حاوی نسخه ای از داده های کاربر که با نسخه قبلی متفاوت است .فضای Snapshot شامل کپی از داده ها می باشد.

میتوان اندازه Volume و مقدار فضای کاربرو همچنین می توان Snapshot را نیز افزایش داد

Fully-Provisioned Virtual Volumes (FPVV)

FPVV حجمی که با استفاده از LDS که از فضای CPG استفاده می کند. بر خلاف TPVVs، FPVVs مجموعه ای از فضای کاربری، که برای داده های کاربر اختصاص داده شده است. اندازه FPVV 16 ترابایت است.

Thinly-Provisioned Virtual Volumes (TPVV)

TPVV حجمی که با استفاده از LDS که از فضای CPG استفاده می کند. TPVV اگر نیاز به فضای ذخیره سازی افزایش یابد سیستم به طور خودکارآن را افزایش می دهد. اندازه FPVV 16 ترابایت است.

Thinly-Reduplicated Virtual Volumes (TDVV)

با استفاده از این ویژگیThinly-Reduplicated ، شما می توانید (TDVV) ایجاد کنید . TDVV دارای ویژگی های همان به عنوان یک قابلیت اضافی که باعث از بین بردن اطلاعات تکراری قبل از اینکه به حجم تبدیل شده باشند. TPVV از درایوهای (SSD) ایجاد شده است.قیمت استوریج

 

Physical Copies

یک کپی کامل از Volume و داده های به صورت استاتیک می باشند یعنی به روز رسانی های بعدی در Parent Volume تغییری ایجاد نمی کند.ی Parent Volumeدر فضای مقصد کپی می شود وVolume اصلی می باشد. Parent Volumeمیتواند به عنوان base volume, volume set, virtual copy    یا physical copy  باشد.

کپی فیزیکی فقط از فضای آزاد Parent Volume برای Volume هایی که در طول کپی فیزیکی به وجود می آید میتواند استفاده کند. شامل دو نسخه فیزیکی آنلاین و افلاین می باشد .در نسخه فیزیکی آنلاین Volume مقصد بصورت خودکار ایجاد شده است و میتواند بلافاصله ارسال شود در نسخه فیزیکی افلاین به یک Volume مقصد است که حداقل Volume کاربر بیشتر Volume پایه کاربر باشد نسخه فیزیکی افلاین نمی تواند ارسال شود.

Virtual Copy Snapshots

Snapshot یک کپی مجازی لحظه ای از یک (حجم اصلی) base volume است. برخلاف physical copy که که از کل Volumeکپی میکند ، Virtual Copy Snapshots یک کپی از تغییرات base volume ثبت میکند. اجاز می دهند تا به حالت قبل از base volume برگردد ، وبا شروع این وضعیت Virtual Copy از تمام تغییرات ایجاد شده Snapshot می گیرد.شما میتوانید از FPVVs ، TPVVs physical copies، یا Virtual Copy های دیگر Snapshot ساخت و بافرض فضای دخیره سازی کافی هزاران Snapshot میتوان انجام داد

Exporting Virtual Volumes

وقتی هاست درخواست دیدن یک Virtual volume را داشته باشد ، Volume باید به صورت یک LUN ارسال شود .Volume با ایجاد یک LUN(VLUN)Virtual volume بروی یک سیستم ارسال می شوند.وقتی که یک VLUN ایجاد میشود سیستم تولید میکند دو قالب VLUN ایجاد کند، قانون export و active VLUNs ،که میزبان میتواند LUN و Disk device را ببیند.

این قسمت شامل لایسنس ها و ویژگی های HPE 3PAR می باشد

1-    HPE 3PAR Operating System Software

برای کنترل هر گره نمونه مستقل از سیستم عامل 3par در حال اجرا می باشد.

2-    HPE 3PAR File Persona Software

ارائه خدماتی همچون دسترسی به فایل و شی در StoreServ ، ایجاد یک بلاک و فایل، ویک راه حل برای دسترسی همگرا به فایل .

3-    HPE 3PAR Access Guard Software

با ارائه volume security در سطوح منطقی و فیزیکی و یک پورت خاص برای Virtual volume امنیت هاست را تضمین میکند.

4-    HPE 3PAR Data Encryption

با استفاده از درایو های self-encrypting رمزنگاری داده ها را برای آرایه HPE 3PAR StoreServ فراهم می سازد.

5-    HPE 3PAR Full Copy Software

thin-aware با استفاده از کلون در زمان لحظه ای با پارامترهای مستقل service-level میتواند سریعا با base volumes در صورت نیاز همگام سازی شود.

6-    HPE 3PAR Rapid Provisioning Software

برنامه ای طراحی شده که نیاز Volume ها را سریعا تامین می کند.

7-    HPE 3PAR Autonomic Rebalance Software

هنگامی که یک سخت افزار جدید در سیستم اضافه می شود، Autonomic Rebalance با تجزیه تحلیل از فضا های فیزیکی هوشمند و تنظیمات autonomic، چگونگی حجم استفاده شده بروی سیستم و توزیع حجم بهینه را مدیرت میکند.

8-    HPE 3PAR Thin Copy Reclamation Software

Reclaimsفضایی است که از Snapshot های حذف شده به وجود می آید که در هارد ذخیره می شوند با استفاده از (TPVV) یا (FPVV) فضاهای بلااستفاده بازگردانی شده وبرای استفاده مجدد در اختیار لایه CPG قرار میگیرد.

9- HPE 3PAR Persistent Ports Software

در طول ارتقا آنلاین نرم افزار ،چند عملکرد غیرفعال می شود. Persistent ports مسیر های میزبان را به صورت انلاین باقی میگذارد و از اختلالات I\O جلوگیری میکند. Persistent ports پورت های مجازی نیز نامیده می شود.

10-   HPE 3PAR Persistent Cache Software

در زمان خرابی سیستم یا در طول ارتقاء سخت ازفزار یا نرم افزار حفظ بالایی از عملکرد به سیستم می دهد.اگر بکاپ نود در دسترس نباشد این قابلیت اجازه ارسال داده ها ودریافت ACK را عملی میکند. Persistent cache به صورت خودکار چند Backup Node برای لایه LDs ایجاد میکند و در صورت خرابی نود کنترل با حمایت از Service Levels وبا محافظ از write-caching با سرعت بالا از طریق re-mirroring کش به نود های دیگر در cluster فراهم میکند.

11-      HPE 3PAR Tuner Software

دیسک های فیزیکی که بیش از اندازه مورد استفاده قرار میگیرند دچار وقفه شده وازدسترس خارج می شوند.از این رو Tuner با شناسایی دیسک فیزیکی و عملکرد load balancing بدون ایجاد وقفه در دسترسی باعث بهبود عملکرد در آن میشود.

12-      HPE 3PAR Thin Provisioning Software

Provisioning Thin اجازه می دهد که virtual volume ها را به application server هایی که هنوز بخشی از حافظه فیزیکی را ارائه می دهند، را روی این volume ها اختصاص بدهید. storage administrator با فعال کردن مدل اصلی capacity-on-demand میتواند TPVVs را با حداکثر کارایی ایجاد کند.

13-   HPE 3PAR Thin Conversion Software

کار اصلی Thin Conversion تبدیل FPVV به TPVV می باشد. Virtual volumes فضای زیادی به آن اختصاص داده می شود اما از همه فضا استفاده نمیکند با تبدیل صورت گرفته حجم اختصاص یافته از حجم بسیار کتر می شود.

14-                 HPE 3PAR Thin Persistence Software

با به حداقل رساندن فضای TPVVs و snapshotاز read/write های TPVVs وبا تشخیص فضای خالی در طول انتقال داده فضایی به آنها اختصاص نمی دهد.کارایی این ویژگی ها در real time و تحلیل داده قبل از آنکه به TPVV مقصد برسد یا قبل از snapshot از read/write می باشد.

15-                 HPE 3PAR Online Import Software

مدیریت انتقال داده از یک Storage EVA بهStoreServ Storage HPE 3PAR مقصد را فراهم میکند. شما می توانید دیسک های مجازی EVA و اطلاعات پیکربندی میزبان را بدون تغییر تنظیمات میزبان یا قطع دسترسی به داده به یک سیستم HPE 3PAR StoreServ مقصد ارسال کنید.

16-              HPE 3PAR Service Processor Software

Service Processor می تواند به عنوان یک ماشین مجازی و یا به عنوان یک سرور فیزیکی و توابع هایی مانند رابط های ارتباطی بین IP network شما و HPE 3PAR مرکزی باشد که مدیریت تمام ارتباطات service-related را انجام می دهد.

17-                 StoreServ Management Console (SSMC)

رابط کاربر گرافیکی (GUI) برای نظارت، مدیریت، و پیکربندی سیستم های HPE 3PAR StoreServ Storage.

18-                 HPE 3PAR Command Line Interface Software

واسط خط فرمان (CLI) برای نظارت، مدیریت، و پیکربندی سیستم HPE 3PAR StoreServ Storage.

19-                 HPE 3PAR Web Services API Software

واسط برنامه نویسی کاربردی(application programming interface) برای ترکیب زیرساخت های استوریج به پلت فرم خودکار end-toned برای مدیریت service delivery می باشد.

20-                 HPE 3PAR SmartStart Software

راه اندازی ساده سیستم با استفاده از هدایت کردن مدیر از طریق پیکربندی HPE 3PAR StoreServ   Storage ، HPE 3PAR Service Processor و تولید application hosts.

21-                 HPE 3PAR Host Explorer Software

شناسایی و کشف میزبان را به صورت خودکار انجام می دهد. مجموعه ای از اطلاعات پیکربندی از میزبان که برای سرعت بخشیدن در storage provisioning و ساده سازی تعمیر و نگهداری امری حیاتی میباشد.

22-                 HPE 3PAR Autonomic Groups Software

اجازه می دهد تا domains, hosts, volumes بعنوان مجموعه ای از یک شی واحد، مدیریت وگروه بندی شوند. Autonomic groups زمانی که ی هاست های جدید یا volume های جدید ارائه میشود به روز رسانی آنها را ساده تر میکند. اگر شما یک هاست به مجموعه جدید اضافه کنید بدون هیچ مداخله اجرایی به صورت خودکار Volume به آن تعلق میگیرد و همچنین اگر یک Volumeیا یک Host به مجموعه اضافه کنید تمامی حق دسترسی مجموعه را ارث می برد.

23-   HPE 3PAR mySnapshot Software

این کپی برای non-storage طراحی شده است مثلا مدیران پایگاه داده و برنامه نویسان که به راحتی بتوانند از مطالب خود یک mySnapshot تهیه کنند . با استفاده از mySnapshot برنامه نویسان دسترسی سریع به داده ها دارند بنابراین زمان مورد نیاز برای درخواست این کپی ها از storage administrator حذف می شود.

24-                 HPE 3PAR Policy Server Software

با قابلیت انعطاف پذیری و اجاز یا رد ارتباطات خروجی ، یا اتصال سرویس از راه دور را کنترل میکند.

25-                 HPE 3PAR ODM 3.1 Software for IBM MPIO and Veritas VxDMP

یک نرم افرار مستقل ، قوی، و ارائه می شود که یک راه حل مناسب و بدون خطا multipathing را برای استقرار IBM AIX فراهم میکند.

26-   HPE 3PAR Multipath IO Software for Microsoft Windows 2003

به هاست توانایی استفاده بیش از ازیک physical I/O را از سیستم می دهد. Multipathing قابلیت اطمینان سیستم و دسترسی را با ارائه fault-tolerance و load balancing برای ترافیک I / O بهبود می بخشد

27-                 HPE 3PAR ODM Software for Veritas VxVM

یک برنامه کاربردی برای مشتریان با استفاده از Veritas VxVM/DMPبادستگاهای HPE 3PAR storage میباشد. این نرم افزار دستورالعملی از دستگاه های HPE 3PAR و کاتالوگ از پیام ها را فراهم میکند.

28-                 HPE 3PAR Dynamic Optimization Software

عملکرد و کارایی virtual volumes را بدون ایجاد وقفه بهبود می بخشد. با استفاده از این ویژگی میتوان از over-provisioning    جلوگیری کرد و همچنین با بهینه سازی virtual volumes برای استفاده در peak system طراحی شده است. شما میتوانید پارامترهای virtual volumes ، RAID levels ، set sizes و disk filters را توسط ارتباط virtual volumeبا CPG جدید ،تغییر دهید. شما همچنین می توانید از این ویژگی برای عملکرد مطلوب ، تجزیه و تحلیل کل سیستم به طور خودکار و تصحیح عدم تعادل فضای استفاده شده ، در سیستم استفاده کنید.

29-              HPE 3PAR Adaptive Flash Cache

این ویژگی خواندن تصادفی workloads را به سرعت انجام داده و خواندن زمان پاسخ را بهتر میکند. این نرم افزار بدون اضافه کردن حافظه فیزیکی بیشتری به طور موثر قابلیت گسترش کش سیستم را فراهم می کند. با ایجاد فضای زیادی از کش درSSD های خود باعث میشود تا هارد به صورت پویا و انعطاف پذیری سرعت خواندن workloads را افزایش بدهد. Adaptive Flash Cache با استفاده از یک شبیه ساز می تواند حافظه مورد نظر برای یک random read را با سرعت بالا فراهم می کند.

30-                 HPE 3PAR Thin Deduplication

این قابلیت داده های تکراری را از روی SSD ها حذف میکند. قبل از اینکه داده ها در TDVV نوشته شود تمامی TDVVهای دیگر در ارتباط با همان CPG با هم مقایسه میشوند.اگر هرگونه اطلاعات کپی شده توسط byte level مقایسه گردد و تکراری تشخیص داده شود آن داده ها بر روی Volumeنوشته نمیشوند.

31-                 HPE 3PAR Adaptive Optimization Software

این نرم افزار سطح بسیار بالایی برای کنترل رزرو منابع ذحیره سازی و نحوه استفاده از دیسک با سرعت بالا و قیمت گرانتر برای داده ها می باشد. و اغلب دروایو های کندتر و ارزان تر به ندرت برای ذخیره سازی داده ها مورد استفاده میگیرد.

32-                 HPE 3PAR Peer Motion Software

این نرم افزار load balance I/O وworkloads در سراسر سیستم HPE 3PAR StoreServ اجازه می دهد هزینه های بهینه سازی را مدیریت کند و هزینه و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.

33-                 HPE 3PAR Priority Optimization Software

اجازه می دهد تا شما به مجموعه ای از targets/guarantees به نرم افزار کاربردیworkload به طوری که برنامه های کاربردی تضمین کنند که I/O کیفیت وخدمات و هر گونه عملکرد بین برنامه ها می تواند کنترل کند..  

34-      HPE 3PAR Virtual Copy Software

این نرم افزار یک virtual copy snapshots فوری از Volume موجود برای شما فراهم میکند. از تکنولوژی copy-on-write به طوری استفاده میکند که Virtual Copy حداقل ظریفت خود را مصرف کند . Virtual copies به میزبان دسترسی خواندن و نوشتن می دهد علاوه بر این Virtual copies میتواند از Virtual copies های دیگر ساخته شود و میتواند ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری برای تست، بکاب، وبرنامه های کاربردی تجاری را ارئه دهد.

35-                 HPE 3PAR Remote Copy Software

دارای قابلیت هایی مانند host-independent ، array-basedو راه حل data-mirroring برای برنامه های کاربردی که باعث توزیع داده مقرون به صرفه و disaster recovery می شود .با استقاده از این نرم افزار شما می توانید Virtual Volume را از یک سیستم به سیستم دیگری کپی کنید. HPE 3PAR  Remote Copy از طریق HPE 3PAR CLI پیکربندی و کنترل می شود.

36-                 HPE 3PAR Peer Persistence Software

با فعال کردن federation از سیستم HPE 3PAR StoreServ Storage اجازه می دهد تاdata center هایی که از لحاظ جغرافیایی از هم دور هستند، برنامه های کاربردی خود را از یک دیتا سنتر به دیتا سنتر دیگر بدون هرگونه downtime انتقال دهند.

37-                 HPE 3PAR GeoCluster Software

در میحط های مبتنی بر ویندوز با استفاده از GeoCluster یک disaster recovery اتوماتیک و ساده با اهداف کاهش زمان اجرا و بهبود بخشیدن به objectives (RTOs) recovery time را فراهم میکند.

38-                 HPE 3PAR Virtual Domains Software

Virtual domains برای کنترل دسترسی و محدو کردن دسترسی کاربران زیر مجموعه volumeها و هاست هایی که در یک سیستم ذخیره سازی HPE قرار دارن را مدیریت کند. و اطمینان حاصل شود که virtual volume ها مرتبط با یک دامنه خاص باشند ، در غیر این صورت هیچ گونه دسترسی به هاست های خارج دامنه نخواد داشت.

39-                 HPE 3PAR Virtual Lock Software

این نرم افزار برای ذخیره سازی Volume ها و یا کپی آنهارا در یک زمان مشخص تعیین میکند.

40-                 HPE 3PAR System Reporter Software

این نرم افزار نظاره گر بر عملکرد سیستم می باشد و برنامه ای برای ذخیره سازی منابع سیستم با استفاده از یک مرورگر یا یک Reporter Excel client را فراهم میکند.

41-                 HPE 3PAR Info Software

یک خط فرمان است که اطلاعات مفید بروری Volume های بین هاست و ارایه را map می کند.

42-                 HPE 3PAR Recovery Manager for VMware vSphere Software

این نرم افزار کپی مجازی از HPE 3PAR virtual copies ، همچنین ریکاوری از ماشین مجازی و هارد را مدیرت میکند.

43-              HPE 3PAR VASA Provider Software

برای مشاهده HPE 3PAR storage LUNs قابلیت VMware vCenter را فعال می کند.و با فعال کردن این قابلیت خواص های دیگر نظیر RAID level ،TPVVs ،FPVVs ، VMware Virtual Volumes (VVol) و حالت اتوماتیکی replication قابل مشاهده خواهد شد و همچنین میتواند VMware VVols را در محیط vSphere مدیریت کنید. زمانی که VM از آرایه ذخیره سازی VVol اضافه یا حذف شود ،HPE 3PAR VASA Provider Software به صورت اتوماتیکی virtual volume ها را به ارایه ذخیره سازی VVol مجددا اضافه یا حذف نماید.

44-         HPE 3PAR VAAI Plug-in Software for VMware vSphere Software

به سیستم HPE 3PAR StoreServ اجازه می دهدکه SCSI اولیه را فعال سازی کند که این امر باعث می شود به چندین عملیات ماشین مجازی VMware به منظور بهبود عملکرد در سطح ابر داده دسترسی پیدا کند.

45-                 HPE 3PAR VMware Site Replication Manager (SRM) Adapter Software

(SRM) Adapter یکپارچه با VMware SRM و نرم افزار  HPE 3PAR Remote Copy این مجموعه باهم قابلیت هایی نظیر resilient virtual ،cloud computing ،محافظت از برنامه های کم هزینه ، بازیابی سریع اطلاعات را فراهم میکند و از راه حلdisaster recovery کارامدتر می باشد.

46-               HPE 3PAR Recovery Manager for Windows Hyper-V Software

قابلیت key management را ارئه می دهد که باعث تسهیل در یکپارچه سازی بین HPE 3PAR Virtual Copy و محیط ماشین مجازی Microsoft Hyper-V میشود.

47-   HPE 3PAR Recovery Manager for Oracle Software

برای مدیریت و ایجاد صدها برنامه منسجم به صورت اتوماتیکی ، بدون رزو قبلی، Snapshot های فور ی از اوراکل و پایگاه داده Oracle RAC برای بازیابی سریع و انلاین ،یک راه حل بسیار کارآمد می باشد.

48-         HPE 3PAR Recovery Manager for SQL Server Software

یک راه حل بسیار کارامد و مقیاس پذیربرای بکاب و ساده برای یکپارچه سازی Microsoft VSS ارائه می دهد همچنین از بازیابی داده را از محیط SQL Server فراهم می سازد. Manager for SQL Server با مدیریت هوشمند و ارائه snapshot images های فوری از پایگاه داده SQL Server برای بکاب non-disruptive (غیر مخرب) و بازیابی سریع نرم افزار و به اشتراک گذاری داده ها را فراهم می کند.

49-                 HPE 3PAR VSS Provider for Microsoft Windows Software

این نرم افزار به صورت باندلی بروی سرور نصب می شود که با استفاده از HPE 3PAR Recovery Manager میتوانیم داده های نرم افزار Microsoft SQL Server را ریکاوری کنیم.VSS عملکرد database readers مانند HPE 3PAR Recovery Manager backup و همچنین database writers ها مانند Microsoft Exchange و SQL Server و ارائه دهندگان shadow copies ، را هماهنگ میکند

.

HPE 3PAR Software Licensing

نگاهی اجمالی به لایسنس نرم افزار HPE 3PAR All-inclusive

کمپانی اچ پی مدل جدید نرم افزار All-inclusive licensing را معرفی می کند که این مدل جدید جایگزین مدل سنتی spindle-based licensing شده است.تمامی محصولات نرم افزاری و سخت افزاری توسط مدل spindle-based licensing پشتیبانی میشوند.هرگونه ارتقاء یا تعویض سخت افزاری یا نرم افزاری نیازمند نرم افزار All-inclusive licensing می باشد. در مدل جدید رویه array/frame based ، درحالی در روش سنتی رویه drive/spindle based بکارگرفته شده است.

انواع لایسنس های استفاده شده در مدل HPE 3PAR All-inclusive

1-All-inclusive Single-System software license

همه لایسنس های نرم افزار HPE 3PAR All-inclusive که مریوط به توابع تک آرایه ایHPE 3par می باشند بعنوان نرم افزار All-inclusive Single-System نامیده میشود. این مدل شامل نرم افزار هایی pre-licensed میباشد که برروی استوریج های 3par به صورت پیش فرض نصب شده اند و نرم افزارهای دیگر باید به صورت جداگانه خریداری شوند.

2-All-inclusive Multi-System software license

همه لایسنس های نرم افزار HPE 3PAR All-inclusive که مریوط به توابع چند آرایه ایHPE 3par می باشند بعنوان نرم افزار All-inclusive Multi-System نامیده می شود.توابع multi-array به ویژگی های مانند replication وfederation و disaster recoveryمحدود نمی شود.لایسنس این نرم افزار از رویه array/frame می باشد و در صورت نیاز برای هر آرایه باید خریداری شود.

3-Data-at-Rest Encryption software license

اگر امنیت داده ها مهم باشد ارایه ذخیره سازی array/frame لایسنس Data-at-Rest Encryption را ارائه می دهد.که این لایسنس به راحتی قابل خریداری و نصب می باشد.

لایسنس های All-inclusive Single-System HPE 3PAR Software

هر کدام از این لایسنس ها بطور گسترده ای طبقه بندی می شوند لیست کامل این لایسنس های در جدول زیر آمده است.این لایسنس بصورت باندلی به روی سیستم عامل قرار دارند.

HPE 3PAR Operating System software-1

 

HPE 3PAR OS Software

Full Copy

Adaptive Flash Cache

Rapid Provisioning

 

System Reporter

Thin Provisioning

Persistent Cache

Autonomic Groups

 

HPE 3PARInfo

Thin Copy Reclamation

Persistent Ports

Autonomic Replication Groups

 

Online Import license (1 year)

 

Thin Persistence

Management Console

Autonomic Rebalance

System Tuner

 

Thin Conversion

Web Services API

 

LDAP Support

Host Explorer

Thin Deduplication for SSD

 

SMI-S

Access Guard

Multi Path IO SW

HPE 3PAR OS

Administration Tools

• CLI client

• SNMP

Real Time Performance

Monitor

Host Personas

VSS Provider

 

 

 

Scheduler

 

 

HPE 3PAR Optimization software-2

 

HPE 3PAR Optimization Software

 

Priority Optimization

Adaptive Optimization

 

Dynamic Optimization

 

Recovery Manager Central App suite-3

 

HPE 3PAR Specialty Software

 

Virtual Copy

Smart SAN

File Persona

 

Online Import

Virtual Lock

Virtual Domain

 

 

 

HPE 3PAR Specialty software-4

 

Recovery Manager Central App Suite

 

MS SQL

MS Exchange

MS Hyper-V

vSphere

 

 

HPE 3PAR File Persona

SAP HANA

Oracle

 

 

 

 

لایسنس های HPE 3PAR All-inclusive Multi-System Software

لایسنس های این نرم افزار از چند ارایه برای ذخیره سازی استفاده می کند و لایسنس آن از نوع array/frame license می باشد که این لایسنس در صورت نیاز باید خریداری شود.اواع لایسن های این مدل در جدول زیر آمده است.

All-inclusive Multi-System HPE 3PAR Software

Cluster Extension

Windows (CLX)

Remote Copy (RC)

Peer Resistance (PR)

Peer Motion (PM)

 

لایسنس های HPE 3PAR All-inclusive Software Matrix

این مدل دنبال کننده مدل HPE 3PAR hardware array می باشد و برای مدل های All-inclusive Single- System ، All-inclusive multi-system licensed software و Data at-Rest encryption software لایسنس هایی طبق جدول زیر ارائه می دهد:

 

HPE 3PAR All-inclusive Software Matrix

 

Delivered As

Licensing for 8000, 20000 & future HPE 3PAR models

Software

Software bundled into Base Controller

HPE 3PAR OS Suite

Dynamic Optimization, Adaptive Optimization, Priority Optimization

Virtual Domains, Virtual Lock, Online Import

Recovery Manager Central App Suite

File Persona

Smart SAN

Virtual Copy

All-inclusive single system software

1 Frame license per array participating in

federation or replication group

Peer Motion, Remote Copy, Peer Persistence & Cluster

Extension Windows

Frame License LTU

All-inclusive Multi-

System software

)Software license for

titles requiring more

than a single array(

1 Frame license per array

Frame License LTU

Data at Rest

Encryption