شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

امنیت شبکه محصولات جونیپر

آموزش جونیپر

دانشجویان دوره امنیت شبکه فایروال جونیپر ،جهت گذراندن دوره و بدست آوردن دانش و توانمندیهای فنی نیازمند گذراندن چهار دوره از course های آموزش جونیپر و کسب مدارک مرتبط با این دوره ها می باشند.
که برطبق هرم ذیل مدارک کسب شده تا سطوح پیشرفته می باشد.

مسیر صدور گواهینامه های امنیت Junos

 


Juniper Networks Certified Associate – Junos ( JNCIA-Junos )

دانشجویان پس ازگذراندن این دوره به عنوان دانشیارامنیت شبکه جونیپرشناخته میشوندو دوره (JNCIA-Junos)درسطحentry-level می باشد و برای رسیدن به سطوح پیشرفته کسب گواهی نامه این دوره موردنیاز است،ضمنا دانشجویان می بایست آشنایی کامل به مبانی شبکه ،مسیریابی.سوییچینگ داشته باشند.

Juniper Networks Certified Specialist Security-Junos  ( JNCIS -Junos )

دانشجویان در این دوره به عنوان متخصص امنیت شبکه جونیپر معرفی می گردند، که می بایست درک بسیارصریح و کاملی از امنیت وفناوری بدست آورده وبطور کلی بتواند شناخت کامل از نرم افزار Junosدستگاه های جونیپرسری SRXپیدا کنند.

Juniper Networks Certified Professional Security ( JNCIP-SEC )

دانشجویان پس از گذراندن این دوره به عنوان طراح حرفه ای در شبکه های جونیپر، که به درکی از امنیت ،فناوری و پلت فرم های مرتبط ،پیکربندی و مهارت های عیب یابی دست پیدا میکنند وبه عنوان متخصص حرفه ای امنیت شبکه معرفی می گردد.

Juniper Networks Certified Expert Security ( JNCIE-SEC )

دانشجویان پس از گذراندن این دوره به عنوان متخصص ارشد امنیت شبکه معرفی می گردند که پس از پایان دوره دارای قابلیت هایی همچون پیکربندی،مدیریت وعیب یابی امنیتی مبتنی بر پلت فرم Jnuos،ایجاد سیاست های امنیتی پیچیده همچنین پیکربندی HA,IPS را به دست می آورند.
مباحث این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

Infrastructure Concepts
High Availability
Firewall Policies
IPSec VPNs
NAT
Advanced Security Services
IGPs
BGP
Protocol-Independent Routing
Extended Implementation Concepts