شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

راهکار SilverLine

این راه­کار شامل ارائه سرویس ­های مبتنی بر امن ­سازی ترافیک WEB Application و جلوگیری از حملات DDoS در لایه زیرساخت شبکه به کمک پشتیبانی

24×7 بصورت Cloud-basedتحت استفاده در مراکز داده موردتایید شرکت F5، شامل قابلیت ­های کلیدی محافظت از حملات L7 DDoS، پیاده­ سازیراه­کارهای

امن مقابله با ریسک ­های OWASP Top-10، و جلوگیری از ارائه سرویس به BAD (Malicious) Bots می­باشد.

راه­کارهای این بخش شامل Silverline DDoS Protection، Silverline Web Application Firewall و Silverline Shape Defense می­باشد.