شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

ماژول AVR (Application Visibility and Reporting)

این ماژول در کنار ماژول LTM امکان جمع­ آوری آمار و ارقام مرتبط با پروتکل TCP و HTTP و تولید گزارشات بسیار جامع و کاربردی به همراه کلیه جزئیات موردنیاز، جهت تحلیل و بهینه­ سازی ترافیک را فراهم می­کند. ماژول AVR امکان تولید و ارائه Report بصورت بلادرنگ (Real-time) و مجتمع­ شده (Cumulative) را فراهم نموده و می­توان براساس بازخوردهای دریافتی به ازای سرویس­ های مبتنی بر پروتکل HTTP، بهینه ­سازی و مدیریت بهتری بر روی سرویس ­های مختلف پیکربندی شده بر روی تجهیزات ADC اعمال نمود.