شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

ماژول PEM (Policy Enforcement Manager)

نقطه تمرکز ماژول PEM شناسایی مشترکان (Subscribers) مختلف و مجزاسازی انواع مختلفی از سرویسها و برنامههای کاربردی و همچنین بهینهسازی نحوه استفاده از پهنای باند دردسترس برای آنها، در شبکههای مخابراتی/موبایل (Fixed/Mobile Networks) است. ماژول PEM با بررسی رفتار هریک از مشترکان شبکه، امکان بررسی ترافیک در لایههای 4 الی 7 از مدل OSI (شامل کاربردها، سرویسها و پروتکلهای مختلف)، امکان کنترل هوشمند و پویای ترافیک به ازای هر مشتری را فراهم مینماید. از دیگر قابلیتهای کلیدی ماژول PEM، میتوان به توانمندی گروهبندی انواع مختلف ترافیک (Traffic Classification) براساس واسطهای ارتباطی مختلف (شامل Gx/Gy, Sd Interfaces) و اعمال سیاستهای امنیتی کاربردی بر روی هریک از گروههای ترافیکی مختلف است. این موضوع بر روی ماژول PEM تحت عنوان Traffic Intelligence شناخته شده و توانایی مجتمع شدن با سایر قابلیتها مانند URL Filtering, Carrier-grade NAT و Network Firewall نیز وجود دارد. ماژول PEM به راحتی امکان دستهبندی انواع مختلفی از ترافیک در گروههایی مانند Voice, Video, IM را فراهم مینماید. برخی از انواع کاربردها و پروتکلهایی که توسط ماژول PEM قابل شناسایی و گروهبندی میباشند عبارتند از: P2P (BitTorrent, Gnutella)، VoIP (SIP, Skype, Yahoo!, Jabber)، Web (HTTP, HTTPS, FTP, YouTube, Facebook)، Streaming (HTTP Streaming, RTSP, HTTP Audio) و Non-TCP/UDP (IPsec, GRE, IPinIP, ICMP). قطعا به تبع رشد نیازمندیهای کاربران و معرفی سرویسها و پروتکلهای جدید، ماژول PEM امکان شناسایی کاربردهای جدید به واسطه بروزرسانی Signature Libraries را نیز فراهم میکند. علاوه بر موارد فوق، ماژول PEM امکان Subscriber Discovery به واسطه RADIUS و/یا DHCP را نیز فراهم نموده و اطلاعاتی مانند آدرس IP، IMSI، و User Name را نیز در اختیار مدیر سیستم قرار میدهد. همچنین ماژول PEM امکان شناسایی نوع RAT (Radio Access Technology) مورد استفاده توسط کاربر را براساس پیامهای RADIUS فراهم مینماید که این موضوع میتواند جهت اعمال سیاستهای مختلف به کاربران براساس شبکه 3G و یا 4G مفید باشد. از دیگر قابلیتهای کلیدی ماژول PEM میتوان به توانایی عملکرد به عنوان RADIUS Client جهت Authentication و Accounting مشتریان اشاره نمود.