شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

ماژول SWG (Secure Web Gateway)

این ماژول به عنوان یک راهکار کلیدی جهت پیادهسازی معماری Forward-proxy با هدف کنترل و امنسازی ترافیک تحت وب خروجی از سازمان پیشنهاد میشود. استفاده از این ماژول به تنهایی امکانپذیر نبوده و لازم است تا در کنار ماژول APM مورد استفاده قرار گیرد. لذا با استفاده از ماژولهای LTM + APM + SWG، میتوان به خوبی کنترل دسترسی به سرویسهای مختلف تحت وب را بصورت Policy-driven و تحت معماری Forward-proxy پیادهسازی و مدیریت نمود. بطور خلاصه از مهمترین قابلیتهای ماژول SWG میتوان به مواردی مانند Malware Detection، SSL Interception، Federated SSO (Single Sign-On)، URL Categorization and Filtering، و Deep Visibility and Reporting اشاره نمود