شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

ماژول ASM (Application Security Manager)

این ماژول به عنوان یک تجهیز WAF (Web Application Firewall)، امکان امن­ سازی ترافیک HTTP/HTTPS را به کمک دو هسته مرکزی شامل Correlation Engine و Anomaly Engine فراهم می­کند. با استفاده از ماژول ASM امکان تشخیص انواع مختلفی از HTTP Compliance Failure و Violationهای تحت پروتکل HTTP/HTTPS و همچنین مقابله با انواع مختلف BOTها و کنترل نرخ TPS (Transactions/Sec.) به ازای تک تک سرویس ­های وب سازمان فراهم خواهد شد.