شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 10

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

Power500W  در سرور اچ پی سری G10 مورد استفاده قرار می گیرد.

 500W

P/N:865408-b21

 


 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

Power800W در سرور اچ پی سری G10 مورد استفاده قرار می گیرد.


 

800w

P/N:865414-b21

 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

Power1600W  در سرور اچ پی سری G10 مورد استفاده قرار می گیرد.


 

1600w

P/N:830272-b21