شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 10

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رید کنترلر P816i-a SR اچ پی دارای دو پورت
داخلی و دو پورت خارجی می باشد و
UEFI یا Legacy را پشتیبانی میکند.

1 1 

 P/N: 804338–B21

 

جزییات Raid controller اچ پی:P816i-a SR   

پورت

RAID

Cache

مدل

2port –internal
2port-external

1,10,5,50,6,60

4 GB SAS

P816i-a SR

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رید کنترلر P408i-a SR اچ پی دارای دو پورت داخلی
می باشد و
UEFI یا Legacy را پشتیبانی میکند.

1 2 

P/N: 804331–B21

 

جزییات Raid controller اچ پی:P408i-a SR

پورت

RAID

Cache

مدل

2port –internal

1,10,5,50,6,60

2 GB

P408i-a SR

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رید کنترلر E208i-a SR اچ پی دارای دو پورت
داخلی می باشد و
UEFI یا Legacy را پشتیبانی میکند.

1 3 

 P/N: 804326–B21

 

جزییات Raid controller اچ پی:E208i-a SR  

پورت

RAID

Cache

مدل

2port –internal

1,10,5,50,6,60

—-

E208i-a SR

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رید کنترلر P408i-p SR اچ پی دارای دو پورت داخلی
می باشد و
UEFI یا Legacy را پشتیبانی میکند.

1 4 

 P/N: 830824-B21

 

جزییات Raid controller اچ پی:P408i-p SR

پورت

RAID

Cache

مدل

2port –internal

1,10,5,50,6,60

2 GB

P408i-p SR

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رید کنترلر P408e-p SR اچ پی دارای دو پورت
خارجی می باشد و UEFI یا Legacy را پشتیبانی میکند.

 1 5

 P/N: 804405-B21

 

جزییات Raid controller اچ پی:P408e-p SR  

پورت

RAID

cache

مدل

2port-external

1,10,5,50,6,60

4 GB

P408e-p SR

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رید کنترلر E208i-p SR اچ پی دارای دو پورت داخلی
می باشد و
UEFI یا Legacy را پشتیبانی میکند.

 1 5

 P/N: 804394–B21

 

جزییات Raid controller اچ پی:E208i-p SR  

پورت

RAID

Cache

مدل

2port –internal

1,10,5,50,6,60

—-

E208i-p SR

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رید کنترلر P824i-p MR اچ پی دارای دو پورت
خارجی می باشد و
UEFI یا Legacy را پشتیبانی میکند.

1 7 

 P/N: 870658–B21

 

جزییات Raid controller اچ پی:P824i-p MR

پورت

RAID

Cache

مدل

2port –internal

1,10,5,50,6,60

4 GB

P824i-p MR