شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 10

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت 8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

gen10

PN: 815097-B21

 

جزییات رم اچ پی   8GB DDR4

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR4-2666MT/s

RANK

1

سیکل حافظه

19-19-19

نوع DIMM

Registered Memory

 
 
 
 
 
 
 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت 8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

gen10

PN: 876181-B21

 

 جزییات رم اچ پی  8GB DDR4

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR4-2666MT/s

RANK

2

سیکل حافظه

19-19-19

نوع DIMM

Registered Memory

 
 
 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت 16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

gen10

PN: 815098-B21

 

جزییات رم اچ پی   16GB DDR4

ظرفیت

16GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4-2666MT/s

RANK

1

سیکل حافظه

19-19-19

نوع DIMM

Registered Memory

 
 
 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت 16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

gen10

PN: 835955-B21

 

جزییات رم اچ پی   16GB DDR4

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR4-2666MT/s

RANK

2

سیکل حافظه

19-19-19

نوع DIMM

Registered Memory

 
 
 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت 32 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رم اچ پی 32 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

gen10

PN: 815100-B21

 

جزییات رم اچ پی   32GB DDR4

ظرفیت

32 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4-2666MT/s

RANK

2

سیکل حافظه

19-19-19

نوع DIMM

Registered Memory

 
 

رم سرور اچ پی مدل LRDIMMs با ظرفیت 64 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رم اچ پی 64 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

gen10 2

PN: 815101-B21

 

جزییات رم اچ پی 64GB DDR4

ظرفیت

64 GB

پهنای کانال ارتباطی

4x

نوع حافظه

DDR4-2666MT/s

RANK

4

سیکل حافظه

19-19-19

نوع DIMM

Load Reduced Memory

 
 
 

رم سرور اچ پی مدل LRDIMMs با ظرفیت 128 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رم اچ پی 128 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

gen10 3

PN: 815102-B21

 

جزییات رم اچ پی   128GB DDR4

ظرفیت

128 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4-2666MT/s

RANK

4

سیکل حافظه

22-19-19

نوع DIMM

Load Reduced Memory

 
 
 
 

رم سرور اچ پی مدل NVDIMMs با ظرفیت 16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

gen10 4

PN: 845264-B21

 

جزییات رم اچ پی   16GB DDR4

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4-2666MT/s

RANK

1

سیکل حافظه

—-

نوع DIMM

Persistent Memory