شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 6

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

Fan سرور HP در سرور DL 380 G6 مورد استفاده قرار می گیرد.

 496066

P/N:496066-001

 

Fanسرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

Fan سرور HP در سرور ML 350 G6 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

511774

P/N:511774-001 

 

Fanسرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

Fan سرور HP در سرور ML 150 G6 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

519740

P/N:519740-001

 

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

Fan سرور HP در سرور DL 360 G6 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

532149

P/N:532149-001 

 

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

Fan سرور HP در سرور DL 580 G6 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

177903 

P/N:177903-001