شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 7

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon X5690در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

g7 

 P/N:633410-L21 

  P/N:633410-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5690:

نام پردازنده

Xeon X5690

تعداد   هسته

6- core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

130 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

3.46 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon X5675 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

g7

 P/N:633414-L21 

 P/N:633414-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5675 :

نام پردازنده

Xeon X5675

تعداد   هسته

6- core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

3.0 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5649 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

g7 

 P/N:633418-L21 

P/N:633418-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5649 :

نام پردازنده

Xeon E5649

تعداد   هسته

6- core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

2.53 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5645 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

g7 

 P/N:633420-L21 

 P/N:633420-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5645:

نام پردازنده

Xeon E5645

تعداد   هسته

6- core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

2.40 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon X5687 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

g7 

 P/N:633412-L21 

 P/N:633412-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5687:

نام پردازنده

Xeon X5687

تعداد   هسته

4- core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

130 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

3.60 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon X5672در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

g7 

P/N:633416 -L21 

P/N:633416-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5672:

نام پردازنده

Xeon X5672

تعداد   هسته

4- core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

3.20 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5630 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

g7 

P/N:587478-L21 

P/N:587478-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5630:

نام پردازنده

Xeon E5630

تعداد   هسته

4- core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

2.53 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5606 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

g7 

P/N:633442-L21 

P/N:633442-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5606 :

نام پردازنده

Xeon E5606

تعداد   هسته

4- core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

8 MB

فرکانس

2.13 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل   Intel Xeon E5603 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

g7 

P/N:633444-L21 

P/N:633444-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5603:

نام پردازنده

Xeon E5603

تعداد   هسته

4- core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

4 MB

فرکانس

1.60 GHz