شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 7

FAN سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Fan سرور HP در سرور DL 380 G7 مورد استفاده قرارمی گیرد.

766201 

P/N:766201-B21 

 

 

FAN سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Fan سرور HP در سرور DL 360 G7 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

532149 

P/N:532149-001

 

 FANسرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Fan سرور HP در سرور ML 110 G7 مورد استفاده قرار می گیرد.

644758

 P/N:44758-001

 

 FANسرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Fan سرور HP در سرور ML 110 G7 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

766201 

P/N:591208-001