شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 7

NICs سرور اچ پی مدل NC112T به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

کارت شبکه NC112T اچ پی در یک اسلات PCI Express قرار می گیرد.

503746 

  P/N:503746-B21 

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC112T –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

1 Port

1Gb

NC112T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC360T به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

کارت شبکه NC360T اچ پی در یک اسلات PCI Express قرار می گیرد.

 412648

 P/N:412648-B21

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC360T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

1Gb

NC360T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC373T به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

کارت شبکه NC373T اچ پی در یک اسلات PCI Express قرار می گیرد.

394791 

  P/N:394791-B21

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC373T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

1Port

1Gb

NC373T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC375T به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

کارت شبکه NC375T اچ پی در یک اسلات PCI Express قرار می گیرد.

538696 

 P/N:538696-B21

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC375T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1Gb

NC375T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC382T به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

کارت شبکه NC382T اچ پی در یک اسلات PCI Express قرار می گیرد.

 458492

 P/N:458492-B21

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC382T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

1Gb

NC382T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC522SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

کارت شبکه NC522SFP اچ پی در یک اسلات PCI Express قرار می گیرد.

   468332

 P/N:468332-B21

 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC522SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC522SFP

 

NICs سرور اچ پی مدل NC523SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

کارت شبکه NC523SFP اچ پی در یک اسلات PCI Express قرار می گیرد.

 593717

   P/N:593717-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC523SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC523SFP

 

NICs سرور اچ پی مدل NC552SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

کارت شبکه NC552SFP اچ پی در یک اسلات PCI Express قرار می گیرد.

614203 

 P/N:614203-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC552SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC552SFP

 

NICs سرور اچ پی مدل 10 GbE به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

کارت شبکه 10 GbE اچ پی در یک اسلات PCI Express قرار می گیرد.

516937

P/N:516937-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 10 GbE-

 

 

 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

10 GbE