شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 9

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Fan سرور HP در سرور سری ML مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

659486 B21

P/N: 659486-B21

 

 

  

 

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Fan سرور HP در سرور سری DL 360 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 667882 001

P/N: 667882-001

 

 

 

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Fan سرور HP در سرور سری DL 180 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 677059 001

P/N: 677059-001

 

 

 
 

 

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Fan سرور HP در سرور سری DL 380 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 662520 001

P/N: 662520-001

 

 

  

 

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Fan سرور HP در سرور سری DL 580 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

735513 001 

P/N: 735513-001