شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 9

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر P244br اچ پی دارای دو connector داخلی می باشد و از فرمت های UEFI یا legacy را ساپورت می کند.

749680 b21

P/N:749680-B21

 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P244br

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 physical 2×1 internal ports

0,1

12 GB SAS

P244br

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P440/4GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P440/4GB در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

726821 B21 

   P/N:726821-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P440

پورت داخلی

RAID

سرعت انتقال

مدل

1×8 mini port

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P440/4GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P440ar به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P440ar/2GB در یک  x8 PCIe 3.0 قرار می گیرد.

726736 B21 

                        P/N:726736 –B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P440ar

پورت  

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Int SAS

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P440ar/2GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P441 به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P441/4GB در یک PCIe 3.0 قرار می گیرد.

726825 B21 

                        P/N:726825 -B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P441

پورت خارجی

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x4 Mini-SAS

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P441/4GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل p840 به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P840/4GB در یک PCIe 3.0 قرار می گیرد.

726897 B21 

         P/N:726897-B21  

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P840

پورت داخلی

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x8 SAS

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P840/4GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل p841 به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P841/4GB در یک PCIe 3.0 قرار می گیرد.

726903 B21 

                P/N:726903-B21  

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P841

پورت داخلی

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x8 SAS

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P840/4GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل p841 به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P840ar/2GB در یک PCIe 3.0 قرار می گیرد.

843199 B21 

                        P/N:843199-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P841

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-port Internal SAS

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P840ar/2GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل H241به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array H241 در یک PCIe 3.0 قرار می گیرد.

726911 B21 

 P/N:726911-B21  

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB : H241

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Ext

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB

H241

 

Raid controller سرور اچ پی مدل H240arبه منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array H240ar در یک PCIe 3.0 قرار می گیرد.

726757 B21 

 

 P/N:726757-B21

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB : H240ar

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-port Internal

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB

H240ar

 

Raid controller سرور اچ پی مدل p841 به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P840ar/2GB در یک PCIe 3.0 قرار می گیرد.

843199 B21  

    P/N:843199-B21  

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P841

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-port Internal SAS

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P840ar/2GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل p841 به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P840ar/2GB در یک PCIe 3.0 قرار می گیرد.

843199 B21  

                        P/N:843199-B21  

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P841

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-port Internal SAS

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P840ar/2GB