شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Module SFP

TRANSCEIVERS MODULE

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-SX
Wavelength580nm
Max distance500m
Power supply+3.3V
Fiber typeMMF
ConnectorDuplex LC
DDMDDM
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-LF
Wavelength1310nm
Max distance10Km
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMDDM

 

GLC-ZX-SM

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-ZX
Wavelength1550nm
Max distance80Km
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF

 

GLC-T

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-ZX
WavelengthCAT-6
Max distance100m

 

CWDM GBIC-1470-1610

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor GBIC
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base

 

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-ZX
Wavelength1550nm
Max distance80Km
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex SC
DDMWithout DDM
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

SFP-FE-100FX

Date transfer Rate 155Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-ZX
Wavelength850nm
Max distance2Km
Power supply+3.3V
Fiber typeMMF
ConnectorDuplex LC
DDMWithout DDM
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

 

SFP-FE-100LX

 

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-ZX
Wavelength1550nm
Max distance10Km
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMWithout DDM
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

 

GLC-FE-100EX

Date transfer Rate 155Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-EX
Wavelength1550nm
Max distance40Km
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMWithout DDM
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

 

GLC-FE100ZN

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-ZX
Wavelength1550nm
Max distance80KM
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMWithout DDM
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

 

SFP-GE-S

 

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-ZX
Wavelength850nm
Max distance550m
Power supply+3.3V
Fiber typeMMF
ConnectorDuplex LC
DDMWith DDM Support
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

 

SFP-GE-T

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-ZX
Wavelength1550nm
Max distance100m
Power supply+3.3V
Fiber typeCAT-6
ConnectorRJ-45
DDMWith DDM Support
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

 

GLC-SX-MM

 

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-SX
Wavelength580nm
Max distance500m
Power supply+3.3V
Fiber typeMMF
ConnectorDuplex LC
DDMDDM
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

 

SFP-GE-L

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-LX
Wavelength1310nm
Max distance10Km
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMWith DDM Support
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

 

SFP-GE-Z

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-SX
Wavelength580nm
Max distance80KM
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMWith DDM Support
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

GLC-SX-MMD

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-SX
Wavelength850nm
Max distance500m
Power supply+3.3V
Fiber typeMMF
ConnectorDuplex LC
DDMWith DDM Support
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

GLC-LH-SMD

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-LX
Wavelength850nm
Max distance500m
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMWith DDM Support
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

GLC-EX-SMD

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-EX
Wavelength850nm
Max distance40KM
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMDDM
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

GLC-ZX-SMD

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-ZX
Wavelength1550nm
Max distance40KM
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMWith DDM Support
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

 

GLC-BX-D

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-LX
Wavelength1310nm
Max distance20KM
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMWith DDM Support
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification

GLC-BX-U

Date transfer Rate 1.25Mbps operation
Form factor SFP
Device type Transceiver module
interface (Bus) type Plug-in module
Connectivity technologyWired
Application100Base-LX
Wavelength1490nm
Max distance20KM
Power supply+3.3V
Fiber typeSMF
ConnectorDuplex LC
DDMWith DDM Support
Operating temperature0~70C
Compliant withMSA SFP Specification