شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

رم سرور نسل ۷

memory سرور HP با ظرفیت  2GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL280c G6, BL2x220c G6/G7, BL460c  G6/G7, BL490c G6/G7, BL620c G7, BL680c G7, DL1000, DL120 G6, DL160 G6, DL160se G6, DL170e G6, DL170h G6, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G6/G7, DL370 G6, DL380 G6/G7, DL580 G7, DL980 G7, ML150 G6, ML330 G6, ML350 G6, ML370 G6, SL160z G6, SL170s G6, SL170z G6, SL2x170z G6, SL390s G7, WS460c G6, and possibly others

PN: 500656-B21

Part Number(s)

500656-B21 Option Part

501533-001

Spare Part

500202-061

Assembly Part

Specifications

23 g

Weight

16.3 x 7.1 x 1.3 cm

Dimensions (W x D x H)

DDR3 SDRAM

Memory Type

2GB

Memory Size

1333 MHz (PC3-10600R-

Memory Speed

DIMM 240-pin

Form Factor

 

memory سرور HP با ظرفیت  4GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL280c G6, BL2x220c G6/G7, BL460c G6/G7, BL490c G6/G7, BL620c G7, BL680c G7, DL1000, DL160 G6, DL160se G6, DL170e G6, DL170h G6, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G6/G7, DL370 G6, DL380 G6/G7, DL580 G7, ML150 G6, ML330 G6, ML350 G6, ML370 G6, SL160z G6, SL170s G6, SL170z G6, SL2x170z G6, SL390s G7, WS460c G6,

PN: 500658-B21

Part Number(s)

500658-B21

Option Part

 501534-001

 Spare Part

500203-061

Assembly Part

Specifications

 4 GB

Weight Memory Size

0.75 x 3.5 x 7.8 in

Dimensions (W x D x H)

 Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

1333MHz (PC3-10600R-9)

Memory Speed

DIMM 240-pin

Form Factor

 

memory سرور HP با ظرفیت  4GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL280c G6, BL2x220c G6/G7, BL460c G6/G7, BL490c G6/G7, BL620c G7, BL680c G7, DL1000, DL160 G6, DL160se G6, DL170e G6, DL170h G6, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G6/G7, DL370 G6, DL380 G6/G7, DL580 G7, ML150 G6, ML330 G6, ML350 G6, ML370 G6, SL160z G6, SL170s G6, SL170z G6, SL2x170z G6, SL390s G7, WS460c G6,

PN: 593339-B21

Part Number(s)

593339-B21 Option Part

 595424-001

 Spare Part

591750-071

Assembly Part

Specifications

4 GB

Memory Size

 DDR3 SDRAM

Memory Technology

1333 MHz

Memory Speed

DDR3-1333/PC3-10600

Memory Standard

DIMM

Form Factor

ECC

Data Integrity Check

 

memory سرور HP با ظرفیت  4GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER –

HP PROLIANT BL280C G6,BL2X220C G6,BL2X220C G6 SERVER A,BL2X220C G6 SERVER B,BL2X220C G7, BL460C G6, BL460C G7, BL490C G6, BL490C G7,DL160 G6,DL180 G6, DL320 G6,DL320 G6 ENTRY,DL320 G6 PERFORMANCE, DL360 G7,DL360 G7 BASE,DL360 G7 ENTRY,DL360 G7 PERFORMANCE, DL370 G6, DL370 G6 BASE, DL370 G6 HIGH PERFORMANCE, DL370 G6 PERFORMANCE, DL380 G7, DL380 G7 BASE,DL380 G7 ENTRY, DL380 G7 PERFORMANCE, ML330 G6, ML330 G6 BASE, ML330 G6 ENTRY,ML350 G6, ML350 G6 BASE, ML350 G6 ENTRY, ML350 G6 PERFORMANCE, ML370 G6, ML370 G6 BASE, ML370 G6 ENTRY, SL160Z G6, SL170S G6 1U LEFT HALF WIDTH TRAY, SL170S G6 1U RIGHT HALF WIDTH TRAY, SL170S G6 BASE 1U LEFT HALF WIDTH TRAY, SL170S G6 BASE 1U RIGHT HALF WIDTH TRAY, SL170S G6 ENTRY 1U LEFT HALF WIDTH TRAY, SL170S G6 ENTRY 1U RIGHT HALF WIDTH TRAY, SL170S G6 PERFORMANCE 1U LEFT HALF WIDTH TRAY, SL170S G6 PERFORMANCE 1U RIGHT HALF WIDTH TRAY, SL170Z G6, SL2X170Z G6, SL390S G7, WS460C G6 WORKSTATION BLAD

HP STORAGEWORKS NETWORK STORAGE BLADE X1800SB G2

HP STORAGEWORKS NETWORK STORAGE GATEWAY X3400 G2, X3800 G2, X3800SB G2

HP STORAGEWORKS NETWORK STORAGE SYSTEM X1400 G2, X1500 G2, X1600 G2, X1800 G2


 

PN: 604504-B21

Part Number(s)

604504-B21 Option Part

606426-001

 Spare Part

605312-071

Assembly Part

Specifications

4GB

Memory Size

DDR3 SDRAM

Memory Technology

1333MHz

Memory Speed

DDR3-1333/PC3-10600

Memory Standard

DIMM

Form Factor

PC3L-10600

Generation

 

memory سرور HP با ظرفیت  8GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BLADESYSTEM PROLIANT SERVER BLADES:

BL280C G6- BL460C G6- BL490C G6- BL2X220C G6- BL465C G7- BL685C G7- BL460C G7

HP PROLIANT DL SERVERS SERIES:

 DL160 G6- DL180 G6 – DL360 G6- DL370 G6- DL380 G6- DL1000 / DL170H G6- DL160SE G6- DL360 G7- DL165 G7- DL385 G7- DL580 G7- DL585 G7- DL980 G7

HP PROLIANT ML SERVERS SERIES:

ML150 G6- ML350 G6- ML370 G6

HP PROLIANT SL SERVERS SERIES:

 SL160Z G6 – SL170Z G6- SL2X170Z G6- SL165Z G7

HP STORAGEWORKS:

 X1400 G2 NAS- X1500 G2 NAS- X1600 G2 NAS- X1800 G2 NA


 

PN: 500662-B21

Part Number(s)

500662-B21 Option Part

501536-001

 Spare Part

500205-071 

Assembly Part

Specifications

8GB

Memory Size

DDR3 DRAM

Memory Technology

1333MHz (PC3-10600R-9)

Memory Speed

Genuine HP Memory

Sub-Category

DIMM

Form Factor

PC3-10600R

Data Integrity Check

 

memory سرور HP با ظرفیت  8GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BLADESYSTEM PROLIANT SERVER BLADES:

BL220C G7- BL280C G6 – BL2X220C G6 – BL2X220C G7 – BL460C G6 – BL460C G7 – BL490C G6 – BL490C G7 – BL620C G7 – BL680C G7

HP PROLIANT DL SERVERS SERIES:

DL170E G6 – E2000 G6 – DL170H G6 – DL2X170H G – H1000 G6 – DL120 G5 – DL160 G6 – DL160 G6 – DL320 G6 – DL360 G7 – DL370 G6 – DL380 G6 – DL380 G7 – DL580 G7 – DL980 G7

HP PROLIANT ML SERVERS SERIES:

ML150 G6 – ML330 G6 – ML350 G6  – ML370 G6

HP PROLIANT SL SERVERS SERIES:

 SL160S G6 – SL170S G6 – SL160Z G6 – SL170Z G6 – SL2X170Z G6 – Z6000 G6 – SL390S G7

HP STORAGEWORKS:

 PROPRIETARY HP/COMPAQ WORKSTATION – WS460C G6


 

PN: 604506-B21

Part Number(s)

604506-B21 Option Part

606427-001

Spare Part

605513-071

Assembly Part

Specifications

8GB

Memory Size

DDR3 SDRAM

Memory Technology

1333MHz

Memory Speed

Genuine HP Memory

Sub-Category

DIMM

Form Factor

PC3L-10600

Generation

 

memory سرور HP با ظرفیت  16GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BLADESYSTEM PROLIANT SERVER BLADES:

BL280C G6- BL460C G6 – BL490C G6- BL2X220C G6 SERVER- BL465C G7- BL685C G7- BL460C G7

HP PROLIANT DL SERVERS SERIES:

DL160 G6- DL180 G6- DL360 G6- DL370 G6 – DL380 G6- DL1000 / DL170H G6- DL165 G7- DL360 G7- DL385 G7 – DL380 G7 – DL580 G7- DL585 G7- DL980 G7

HP PROLIANT ML SERVERS SERIES:

ML350 G6- ML370 G6

HP PROLIANT SL SERVERS SERIES:

SL160Z G6- SL170Z G6- SL2X170Z G6- SL165Z G7 – SL390S G7WS460C G6

HP STORAGEWORKS:

 PROPRIETARY HP STORAGEWORKS – Z800 WORKSTATION


 

PN: 500666-B21

Part Number(s)

500666-B21 Option Part

501538-001

Spare Part

500207-071

Assembly Part

Specifications

16GB (1 x 16GB)

Memory Size

DDR III SDRAM

Memory Technology

1066MHz (PC3-8500)

Memory Speed

Genuine HP Memory

Sub-Category

DIMM 240-pin

Form Factor

1066MHz

Generation

 

 

memory سرور HP با ظرفیت  16GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

PROPRIETARY HP BLADE SYSTEM PROLIANT SERVER – BL220C G7

– PROPRIETARY HP BLADE SYSTEM PROLIANT SERVER – BL2X220C G7

– PROPRIETARY HP BLADE SYSTEM PROLIANT SERVER – BL460C G7

– PROPRIETARY HP BLADE SYSTEM PROLIANT SERVER – BL490C G7

– PROPRIETARY HP BLADE SYSTEM PROLIANT SERVER – BL620C G7

– PROPRIETARY HP BLADE SYSTEM PROLIANT SERVER – BL680C G7

– PROPRIETARY HP BLADE SYSTEM PROLIANT SERVER – BL280C G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL100E

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL170E G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – E2000 G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL160 G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL180 G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL320 G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL360 G7

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL370 G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380 G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380 G7

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL580 G7

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL980 G7

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML350 G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML370 G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL160S G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – Z6000 G6

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL390S G7


 

                 PN: 627812-B21  

Part Number(s)

627812-B21 Option Part

632204-001

 Spare Part

628974-081

Assembly Part

Specifications

16GB

Memory Size

DDR3 SDRAM

Memory Technology

1333MHz

Memory Speed

DDR3-1333

Sub-Category

ECC

Error Checking

PC3L-10600

Generation

 

 

memory سرور HP با ظرفیت  32GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – X5650 BL460C G7

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL460C G7,

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL490C G7,

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL620C G7,

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL680C G7,

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL360 G7,

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL370 G6,

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380 G7,

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL580 G7,

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML370 G6,

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL390S G7

– HP DL580R07

– HP DL585 G7

– HP PROLIANT DL980 G7


 

PN: 627814-B21

Part Number(s)

627814-B21 Option Part

632205-001

 Spare Part

 628975-081

Assembly Part

Specifications

32GB

Memory Size

DDR3 SDRAM

Memory Technology

1333MHz

Memory Speed

DDR3-1333/PC3L-8500

Memory Standard

DIMM

Form Factor

PC3L-8500

Generation

 
 

memory سرور HP با ظرفیت  1GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

 

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL160 G6

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL180 G6

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL360 G6

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL370 G6

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380 G6

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML150 G6

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML350 G6

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML370 G6

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL460C G6

 PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL490C G6


 

PN: 500668-B21

Part Number(s)

500668-B21 Option Part

501539-001

Spare Part

500208-061

Assembly Part

Specifications

1GB (1 x 1GB)

Memory Size

Unbuffered ECC DIMM

Memory Technology

1333MHz

Memory Speed

Single Rank

Rank

DIMM 240-pin

Form Factor

PC3-10600E

Generation

 

memory سرور HP با ظرفیت 2 GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

DL1000- DL170H G6- BL280C G6- BL2X220C G6- BL2X220C G7- BL460C G6- BL460C G7- BL490C G6- BL490C G7- WS460C G6- DL120 G6- DL120 G7- DL160 G6- DL160SE G6- DL180 G6- DL320 G6

– DL360 G6- DL360 G7- DL370 G6- DL380 G6- DL380 G7- ML110 G6- ML110 G7- ML150 G6- ML330 G6-ML350 G6-ML370 G6-SL160Z G6- SL170Z G6- SL2X170Z G6- SL160S G6- SL170S G6- SL390S G7- DL170H

 


 

PN: 500670-B21

Part Number(s)

500670-B21 Option Part

501540-001

Spare Part

500209-061

Assembly Part

Specifications

2GB (1 x 2GB)

Memory Size

Unbuffered ECC DIMM

Memory Technology

1333MHz

Memory Speed

Dual Rank

Rank

DIMM 240-pin

Form Factor

PC3-10600E

Generation

 

memory سرور HP با ظرفیت 4 GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

DL160 G6 – DL180 G6- DL360 G6- DL370 G6- DL380 G6- DL1000 / DL170H G6- DL165 G7- DL360 G7- DL385 G7- DL380 G7- DL580 G7- DL585 G7

ML350 G6 – ML370 G6

BL280C G6 – BL460C G6 – BL490C G6 – BL2X220C G6 SERVER BLADE – BL465C G7 – BL685C G7 – BL460C G7


 

PN: 500672-B21

Part Number(s)

500672-B21 Option Part

501541-001

 Spare Part

 500210-071

Assembly Part

Specifications

4GB (1 x 4GB)

Memory Size

Unbuffered ECC DIMM

Memory Technology

1333MHz

Memory Speed

Dual Rank

Rank

DIMM 240-pin

Form Factor

PC3-10600E

Generation

 
 
 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »