شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

هاردسرور 3.5 اینچی نسل ۱۰

برای محیط‌های کاری مختلف با حجم‌های گوناگون، هاردهای HP می‌توانند بالاترین کارایی را در کنار یکپارچگی داده با تأمین امنیت ارائه دهند ضمن آنکه به‌ازای هرگیگابایت هزینه کمتری نیز تحمیل می‌کنند. هاردها به لحاظ ظاهری در دو نوع SFF 2.5اینچی و LFF 3.5 اینچی دسته‌بندی می‌شوند و دارای دو نوع پورت (SAS 12G) و (SATA 6G) هستند.
 

PN : 846524-B21

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML350 (G10)

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

پارت‌نامبر‌های آن عبارتند از: 846524-B21 Option Part
846524-S21 SmartBuy Part
846612-001 Spare Part
846523-001 Assembly Part
MB1000JVYZL Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1TB Capacity
 Serial Attached SCSI (SAS) Interface
Internal Enclosure
7200RPM Spindle Speed
12G Data Transfer Rate

 

PN : 872485-B21

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 2TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML350 (G10)

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 872485-B21 Option Part
872485-S21 SmartBuy Part
872744-001 Spare Part
872291-001 Assembly Part
 MB002000JWFVN Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
2TB Capacity
 Serial Attached SCSI (SAS) Interface
Internal Enclosure
7200RPM Spindle Speed
12G Data Transfer Rate

 

PN : 872487-B21

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 4TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10) DL560 (G10)

ML350 (G10)

ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)

DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9)

DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)

ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)

SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

D3600 D3700

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 872487-B21 Option Part
872487-S21 SmartBuy Part
872745-001 Spare Part
 846523-004  Assembly Part
MB4000JVYZQ Model
872291-002  Assembly Part
MB004000JWFVP Model
872289-002  Assembly Part
MB004000JWFVH Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
4TB Capacity
 Serial Attached SCSI (SAS) Interface
7200RPM Spindle Speed
12G Data Transfer Rate

 

PN : 846514-B21

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 6TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML350 (G10) 

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 846514-B21 Option Part
846514-S21 SmartBuy Part
846610-001 Spare Part
846509-001  Assembly Part
MB6000JVYYV Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
6TB Capacity
 Serial Attached SCSI (SAS) Interface
7200RPM Rotational Speed
12G Data Transfer Rate

 

PN : 861754-B21

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 6TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML350 (G10)

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 861754-B21 Option Part
861754-S21 SmartBuy Part
862140-001 Spare Part
872288-002  Assembly Part
MB006000JWFVE Model
872290-002  Assembly Part
MB006000JWFVL Model
877682-001  Assembly Part
MB006000JWJRP Model
879478-002  Assembly Part
MB006000JWKGN Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
6TB Capacity
Serial Attached SCSI (SAS) Interface
7200RPM Rotational Speed
12G Data Transfer Rate

 

PN : 819201-B21

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 8TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML350 (G10)

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 819201-B21 Option Part
819201-S21 SmartBuy Part
820032-001 Spare Part
819199-001  Assembly Part
MB8000JFECQ Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
8TB Capacity
Serial Attached SCSI (SAS) Interface
7200RPM Rotational Speed
12G Data Transfer Rate

 

PN : 857644-B21

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 10TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML350 (G10) 

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700
HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 857644-B21 Option Part
857644-S21 SmartBuy Part
857965-001 Spare Part
857642-002 Assembly Part
MB010000JWAYK Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
10TB Capacity
Serial Attached SCSI (SAS) Interface
7200RPM Rotational Speed

 

PN : 881779-B21

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 12TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

 

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML350 (G10)

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 881779-B21 Option Part
881779-S21 SmartBuy Part
882397-001 Spare Part
868210-001  Assembly Part
P04385-001  Assembly Part
MB012000JWDFD Model
MB012000JWTFC Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
12TB Capacity
Serial Attached SCSI (SAS) Interface
7200RPM Rotational Speed
12G Data Transfer Rate

 

PN : P09153-B21

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 14TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML350 (G10)

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: P09153-B21 Option Part
P11188-001 Spare Part
P04385-002  Assembly Part
MB014000JWTFD Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
14TB Capacity
Serial Attached SCSI (SAS) Interface
7200RPM Rotational Speed
12G Data Transfer Rate

 

PN : 872491-B21

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 4TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9 G10) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL380 (G10) DL388 (G9) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9 G10) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 872491-B21 Option Part
872491-S21 SmartBuy Part
872772-001 Spare Part
846522-004 Assembly Part
MB4000GVYZK Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
4TB Capacity
Serial ATA Interface
7200RPM Spindle Speed
6G Data Transfer Rate

 

PN : 861750-B21

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 6TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant BL Series: Proliant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9 G10) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL380 (G10) DL388 (G9) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9 G10) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

 

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 861750-B21 Option Part
861750-S21 SmartBuy Part
862138-001 Spare Part
846520-002 Assembly Part
MB6000GVYZB
Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
6TB Capacity
Serial ATA Interface
7200RPM Spindle Speed
6G Data Transfer Rate

 

PN : 819203-B21

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 8TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9 G10) BL465c (G8 G9)
Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)
Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9)
Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL380 (G10) DL388 (G9) DL560 (G10)
Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9 G10) ML350e (G8 G9)
Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x
HPE Storage arrays: D3600 D3700
HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 819203-B21 Option Part
819203-S21 SmartBuy Part
819200-001 Spare Part
819205-003 Assembly Part
MB8000GFECR Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
8TB Capacity
Serial ATA Interface
7200RPM Spindle Speed
6G Data Transfer Rate

 

PN : 857648-B21

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 10TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9 G10) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL380 (G10) DL388 (G9) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9 G10) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 857648-B21 Option Part
857648-S21 SmartBuy Part
857967-001 Spare Part
 857643-002 Assembly Part
MB010000GWAYN Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
10TB Capacity
Serial ATA Interface
7200RPM Spindle Speed
6G Data Transfer Rate

 

PN : 881785-B21

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 12TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ;ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: 881785-B21 Option Part
881785-S21 SmartBuy Part
882400-001 Spare Part
868211-001 Assembly Part
MB012000GWDFE Model
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
12TB Capacity
Serial ATA Interface
7200RPM Spindle Speed
6G Data Transfer Rate

 

PN : P09163-B21

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 14TB ،سرعت چرخش (7.2K (7200 rpm و3.5 اینچی میباشد.

هارد سرور ذکر شده با دستگاه های زیر سازگار میباشد:

Proliant BL Series: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9 G10) BL465c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9)

Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL360 (G10) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL380 (G10) DL388 (G9) DL560 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9 G10) ML350e (G8 G9)

Proliant SL Series: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x

HPE Storage arrays: D3600 D3700

HPE StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

 پارت‌نامبرهای آن عبارتند از: P09163-B21 Option Part
P11185-001 Spare Part
P04386-002 Assembly Part
MB01400GWTFF  Model Part
مشخصات فنی : Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
14TB Capacity
Serial ATA Interface
7200RPM Spindle Speed
6G Data Transfer Rate

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »