شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

هارد های سرور نسل 9

هارد های نسل 9


 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 2.4TB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 881457-B21

Part Number(s)
881457-B21 Option Part#
881507-001 Spare Part#
876939-002 Assembly Part#
876937-002 Assembly Part#
881457-S21 SmartBuy Part#
EG002400JWJNN Model#
EG002400JWJNT Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
2.4TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.2TB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 872479-B21

Part Number(s)
872479-B21 Option Part#
872737-001 Spare Part#
872479-S21 SmartBuy Part#
876936-002 Assembly Part#
EG001200JWJNK Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
1.2TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
10000RPM Spindle Speed
12Gb/s Data Transfer Rate

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 900GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 870759-B21

Part Number(s)
870759-B21 Option Part#
870795-001 Spare Part#
870759-S21 SmartBuy Part#
875217-003 Assembly Part#
EH000900JWHPP Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
900GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد. PN: 870757-B21
Part Number(s)
870757-B21 Option Part#
870757-S21 SmartBuy Part#
870794-001 Spare Part#
880152-002 Assembly Part#
EH000600JWKTP Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 872477-B21

Part Number(s)
872477-B21 Option Part#
872736-001 Spare Part#
872477-S21 SmartBuy Part #
876938-001 Assembly Part#
EG000600JWJNP Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 870753-B21

Part Number(s)
870753-B21 Option Part#
870792-001 Spare Part#
870753-S21 SmartBuy Part#
880152-001 Assembly Part#
EH000300JWKTN Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
300GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

 
 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 832514-B21

Part Number(s)
832514-B21 Option Part#
832984-001 Spare Part#
832514-S21 SmartBuy Part#
832511-001 Assembly Part#
MM1000JFJTH Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1-TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
7200RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 765464-B21

Part Number(s)
765464-B21 Option Part#
765872-001 Spare Part#
765464-S21 SmartBuy Part#
765452-001 Assembly Part#
MM1000JEFRB Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
7200RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB و2.5 اینچی میباشد.

PN: 872475-B21

Part Number(s)
872475-B21 Option Part#
872735-001 Spare Part#
872475-S21 SmartBuy Part#
876936-003 Assembly Part#
EG000300JWSJP Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
300GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 900GB و2.5 اینچی میباشد.

PN: 870765-B21

Part Number(s)
870765-B21 Option Part#
870798-001 Spare Part#
870765-S21 SmartBuy Part #
875216-002 Assembly Part#
EH000900JWHPK Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
900GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

هارد SAS سرور HP دارای ظرفیت 6.4TB و2.5 اینچی میباشد.

PN: P09096-B21

Part Number(s)
P09096-B21 Option Part#
P09926-001 Spare Part#
P07442-005 Assembly Part#
MO006400JWUGB Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
6.4TB Capacity
SAS Interface Type

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.6TB و2.5 اینچی میباشد.

PN: P09092-B21

Part Number(s)
P09092-B21 Option Part#
P09924-001 Spare Part#
P07442-003 Assembly Part#
MO001600JWUFV Model#
P09092-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
1.6-TB Capacity
Serial Attached SCSI (SAS) Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 3.2TB و2.5 اینچی میباشد.

PN: P04537-B21

Part Number(s)
P04537-B21 Option Part#
P04537-S21 SmartBuy Part#
P06582-001 Spare Part#
P04174-004 Assembly Part#
MO003200JWTBU Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
3.2TB Capacity

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.6TB و2.5 اینچی میباشد.

 

PN: P04533-B21

Part Number(s)
P04533-B21 Option Part#
P06580-001 Spare Part#
P04174-003 Assembly Part#
MO001600JWTBT Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
1.6TB Capacity

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 800GB  و2.5 اینچی میباشد.

PN: P04527-B21

Part Number(s)
P04527-B21 Option Part#
P06577-001 Spare Part#
P04174-002 Assembly Part#
MO000800JWTBR Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
800GB Capacity

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 400GB  و2.5 اینچی میباشد.

PN: P04525-B21

Part Number(s)
P04525-B21 Option Part#
P06576-001 Spare Part#
P04174-001 Assembly Part#
MO000400JWTBQ Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
400GB Capacity
SAS Interface Type

 
 

 
 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 3.84TBو2.5 اینچی میباشد.

 

PN: P04521-B21

Part Number(s)
P04521-B21 Option Part#
P06598-001 Spare Part#
P04172-003 Assembly Part#
VO003840JWTBN Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
3.84TB Capacity
SAS Interface Type


 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.92TB و2.5 اینچی میباشد.  

PN: P04519-B21

Part Number(s)
P04519-B21 Option Part#
P06597-001 Spare Part#
P04172-002 Assembly Part#
VO001920JWTBL Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
1.92TB Capacity
SAS Interface Type

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 960GB و2.5 اینچی میباشد.

PN: P04517-B21

Part Number(s)
P04517-B21 Option Part#
P06596-001 Spare Part#
P04172-001 Assembly Part#
VO000960JWTBK Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
960GB Capacity
SAS Interface Type

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 15.3TB  و2.5 اینچی میباشد.

PN: P06592-B21

Part Number(s)
P06592-B21 Option Part#
P08612-001 Spare Part#
P02763-005 Assembly Part#
VO015300JWSSV Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
15.3TB Capacity

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 7.68TB  و2.5 اینچی میباشد.

PN: P06590-B21

Part Number(s)
P06590-B21 Option Part#
P08611-001 Spare Part#
P02763-004 Assembly Part#
VK007680JWSSU Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
7.68TB Capacity

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت3.84TB   و 2.5 اینچی میباشد.

PN: P06588-B21

Part Number(s)
P06588-B21 Option Part#
P08610-001 Spare Part#
P02763-003 Assembly Part#
VK003840JWSST Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
3.84TB Capacity

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.92TB  و2.5 اینچی میباشد.

PN: P06586-B21

Part Number(s)
P06586-B21 Option Part#
P08609-001 Spare Part#
P02763-002 Assembly Part#
VK001920JWSSR Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
1.92TB Capacity
SAS Interface Type

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »