شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

کارت شبکه نسل ۹

 

1 Gigabit Ethernet adapters

Part Number(s)

647594-B21

Specifications

                Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
331T Generation

PCIe 2.0 x4

Interface Type

10/100/1000Base-T

Network Technology

Standup

Form Factor

RJ-45 (Four)

Connector

 

Part Number(s)

811546-B21

Specifications

Network Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

366T

Generation

PCIe 2.1 x4 Low Profile

Interface Type

10/100/1000

Network Technology

Plug-in Card

Form Factor

RJ-45 (Four)

Connector

 

Part Number(s)

615732-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

332T

Generation

1GB 332T 2-Port

Network Controller

4Gbps Aggregate

Data Rate

1GB/s

Transfer Rate

PCIe 2.0

Bus Type

RJ-45 (Two)

Connector

 

Part Number(s)

652497-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

361T

Generation

Network Adapter

Device Type

Plug-in Card

Form Factor

PCI Express 2.0 x4

Interface Type

1GB/s

Data Transfer Rate

Two Ports RJ-45

Connector

 

10 Gigabit Ethernet adapters

-در شاسی DL380 Gen9 بصورت Onboard  چهار عدد پورت شبکه وجود دارد.

-کمترین مقدار Memory مورد نیاز برای هر adapter  2GB  می باشد.

-کابل اتصال مستقیم (DAC) برای محیط های مس یا گیرنده های فیبر و کابل ها برای محیط های فیبر نوری باید جداگانه خریداری شوند.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://www.hpe.com/servers/ProLiantNICs

Part Number(s)

652503-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

530SFP

Generation

Ethernet 10Gb 2-Port 530SFP+ Adapter

Model

10Gb Ethernet

Interface

Wired

Connectivity Technology

Plug-in Card

Form Factor

PCI Express 3.0 x8

Interface Type

10GB/s

Data Transfer Rate

 

Part Number(s)

656596-B21

Specifications

                Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
530T Generation
Network Adapter Type

Ethernet 10GBase-T

Interface

10 Gigabit Ethernet, Ethernet 10GBase-T

Data Link Protocol
Plug-in Card Form Factor

PCI Express 2.0 x8

Interface Type
10Gb Ethernet Ports
Wired Connectivity Technology

 

Part Number(s)

727055-B21

Specifications

Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
562SFP+ Generation
Network Adapter Type

PCI Express 3.0 x 8

Interface
10 Gigabit Ethernet, Ethernet 10GBase-T Data Link Protocol

Plug-in Card

Form Factor

10GB/s

Data Transfer Rate

10 Gigabit Ethernet

Data Link Protocol

10 Gigabit SFP+ x 2

Ports

Wired

Connectivity Technology

 

Part Number(s)

779793-B21

Specifications

                Network Adapter Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

546SFP+

Generation

Ethernet 10Gb 2-Port 546SFP+ Adapter

Model

10Gb Ethernet

Interface

10 Gigabit Ethernet

Data Link Protocol

Plug-in Card

Form Factor

10GB/s

Data Transfer Rate

PCI Express 3.0 x8

Interface Type
2 Ports
Wired Connectivity Technology

 

Part Number(s)

665249-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

560SFP+

Generation

Intel 82599 Ethernet Controller

Network Controller

10GBase-X

Network Technology

PCI Express x8

Host Interface
Plug-in Card Form Factor

 

Part Number(s)

716591-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

561T

Generation

Network Adapter

Type

Ethernet 10GBase-T

Interface

10 Gigabit Ethernet, Ethernet 10GBase-T

Data Link Protocol

PCI Express 2.1 x8

Interface Type

10Gb Ethernet

Ports

Plug-in Card

Form Factor

 

25 Gigabit Ethernet adapters

Part Number(s)

817753-B21

Specifications

Server Adapter

Category
Ethernet Adapter Sub-Category

640SFP28

Generation
Network Adapter Type

PCI Express 3.0 x 8

Interface
Plug-in Card Form Factor
2 Ports
SFP Expansion Slot Type
Optical Fiber Media Type Supported

FlexibleLOM Adapters

این  کارت شبکه ها قابل ارتقاء می‌باشند که در بخش تنظیمات اصلی قابل تغییر است.

کابل اتصال مستقیم (DAC) برای محیط‌های مس یا گیرنده‌های فیبر و کابل‌ها برای محیط‌های فیبر نوری باید جداگانه خریداری شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.hpe.com/servers/ProLiantNICs

 

Part Number(s)
629135-B22
Specifications
Network Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
331FLR Generation
PCI Express 2.0 x4 Host Interface
10/100/1000 Network Technology
Plug-in Card Form Factor
Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet Data Link Protocol
1Gbps Data Transfer Rate
RJ-45 x4 Connector Type
Wired Connectivity Technology

 

Part Number(s)
665240-B21
Specifications
Network Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
366FLR Generation
PCI Express x4 Host Interface
10/100/1000Base-T Network Technology
FlexibleLOM Form Factor
Twisted Pair Media Type Supported
4 Network (RJ-45) Ports

 

Part Number(s)
700759-B21
Specifications
Server Adapter Category
FlexFabric Adapter Sub-Category
533FLR-T Generation
PCI Express 2.0 x8  Interface Type
FLR-T Network Adapter Product Type
Plug-in Card Form Factor
Gigabit LAN 10 Gigabit LAN Data Link Protocol
10GB/s Data Transfer Rate

 

Part Number(s)
700751-B21
Specifications
Server Adapter Category
FlexFabric Adapter Sub-Category
534FLR Generation
Broadcom BCM57810S  Network Controller
PCI Express 2.0 x 8 Host Interface
Plug-In Card Form Factor
2 Ports
10GB/s Data Transfer Rate
Wired Connectivity Technology

 

Part Number(s)
764302-B21
Specifications
Server Adapter Category
FlexFabric Adapter Sub-Category
536FLR-T Generation
FLR-T Network Adapter  Product Type
PCI Express 3.0 x8 Interface Type
Plug-in Card Form Factor
10GBase-T x4 Ports
10 Gigabit Ethernet Data Link Protocol
10GB/s Data Transfer Rate
Wired Connectivity Technology

 

Part Number(s)
727054-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
562FLR Generation
Network Adapter  Product Type
SFP+ Connector Type
Plug-In Card Form Factor
2 Ports
10 Gigabit Ethernet Data Link Protocol
10Gbps Data Transfer Rate
PCI Express 3.0 x8 nterface Type
Wired Connectivity Technology

 

Part Number(s)
817749-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
640FLR Generation
Plug-in Card Form Factor
2 Ports
SFP Expansion Slot Type
10Gbps Data Transfer Rate
PCI Express 3.0 x 8 nterface
Optical Fiber Media Type Supported

 

Part Number(s)
779799-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
546FLR-SFP+ Generation
PCI Express 3.0 x8 Host Interface
10/100/1000 Network Technology
Plug-in Card Form Factor
2 Ports
10 Gigabit Ethernet Data Link Protocol
10Gbps Data Transfer Rate
SFP+ x2 10Gb Ethernet Connector Type

 

Part Number(s)
727060-B21
Specifications
Network Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
556FLR-SFP+ Generation
PCI Express 3.0 x8 Host Interface
10/100/1000 Network Technology
Plug-in Card Form Factor
2 Ports
10 Gigabit Ethernet Data Link Protocol
10Gbps Data Transfer Rate
Wired Connectivity Technology

 

Part Number(s)
665243-B21
Specifications
                Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
560FLR Generation
Intel 82599 Ethernet Controller Network Controller
10GBase-X Network Technology
Plug-in Card FlexibleLOM Form Factor
2 Ports
20 Gbps/slot – 2 Slots Data Transfer Rate
40 Gbps aggregate Full Duplex

 

Part Number(s)
700699-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
561FLR-T Generation
Network Adapter Type
Ethernet 10GBase-T Cabling Type
Plug-in Card Form Factor
2 Ports
10GB/s Data Transfer Rate
PCI Express 2.1 x8 Interface Type

 

Part Number(s)
764285-B21
Specifications
                Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
544+FLR QSFP Generation
Network Adapter Device Type
PCI Express 3.0 x Host Interface
Plug-in Card Form Factor
2 Ports
40Gb/s Data Transfer Rate
10 GigE InfiniBand 40 Gigabit LAN Data Link Protocol
QSFP Connection Type

 

Part Number(s)
764284-B21
Specifications
                Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
544+QSFP Generation
Network Adapter Device Type
PCI Express 3.0 x8 Host Interface
Plug-in Card Form Factor
2 Ports
40Gb/s Data Transfer Rate
10 GigE InfiniBand 40 Gigabit LAN Data Link Protocol
QSFP Connection Type

 

Part Number(s)
829335-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
OP101 QSFP28 Generation
PCIe 3.0 x16 Interface Type
100Gbps (PCIe x16) 56 Gbps (PCIe x8) Data Transfer Rate
Plug-in Card Form Factor
100GBase-X Network Technology
Intel Omni-Path Switches Switches Supported

 

Part Number(s)
825110-B21
Specifications
                Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
840QSFP28 Generation
Low Profile PCI Express 3.0 x 16 Interface
100GB/s Data Transfer Rate
Plug-In Card Form Factor
Wired Connectivity Technology

 

Part Number(s)
825111-B21
Specifications
                Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
DP 840QSFP28 Generation
Low Profile PCI Express 3.0 x 16 Interface
100GB/s Data Transfer Rate
Plug-In Card Form Factor
Wired Connectivity Technology

 

Part Number(s)
872725-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
841QSFP28 Generation
100Gb Ethernet Adapter Product Type
PCIe 3.0 x16 Low Profile Interface
100Gbps Data Transfer Rate
Plug-in Card Form Factor
100GBase-X Connectivity Technology

 

Part Number(s)

872726-B21

Specifications
                Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
841QSFP28 Generation
PCI Express 3.0 x16 Interface
100GBase-X Network Technology
Plug-in Card Form Factor

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »