شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

CPU نسل دهم سری اول

کمپانی Intel، به عنوان بزرگترین سازنده پردازنده در دنیا، برای سرورها پردازنده‌های زئون را معرفی کرده است. این سری از پردازنده‌ها در 5 نسل به بازار معرفی شده‌اند و نسل 5 این پردازنده‌ها برای سرورهای HP G10 ارائه شده‌اند.
اینتل با معرفی نسل پنجم Xeon Series، کارایی بالاتر و بازدهی بیش‌تری را فراهم کرده است. این نسل از پردازنده‌های اینتل‌زئون در چهار دسته Silver، Gold، Platinum و Bronze قرار می‌گیرند.
همزمان با معرفی سرورهای G10، کمپانی اینتل پردازنده‌های نسل پنجم سری زئون را با ویژگی مقیاس‌پذیری به بازار معرفی کرده است. این پردازنده‌ها، سرعت، امنیت و نیز سرویس‌های Multi Cloud را برای دیتاسنترها تأمین می‌کنند. پردازنده‌های مقیاس‌پذیر اینتل‌زئون کارایی چشم‌گیر و امنیت سخت‌افزاری شگفت‌انگیزی را ارائه می‌دهند. وجود این پردازنده‌ها باعث می‌شود که انتقال داده‌ها در بستری امن انجام شود و در عملیات ورودی/ خروجی، حافظه، استوریج و نیز فناوری‌های شبکه، ویژگی‌های بهبودیافته چشم‌گیری را فراهم می‌سازند. در پردازنده‌های اینتل‌زئون امنیت در انتقال داده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon  می‌باشند که در سرور های نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8180M

Part Number(s)

874752-L21

Specifications

2.5 GHz

CPU frequency

28

Number of Cores

56

Number of Threads

38.50 MB

Cache

205W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

1.5TB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرور های نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8180

Part Number(s)

871619-L21

Specifications

2.5 GHz

CPU frequency

28

Number of Cores

56

Number of Threads

38.50MB

Cache

205W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرور های نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8176

Part Number(s)

871618-L21

Specifications

2.1 GHz

CPU frequency

28

Number of Cores

56

Number of Threads

38.50MB

Cache

165W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرور های نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8170

Part Number(s)

871617-L21

Specifications

2.1 GHz

CPU frequenc

26

Number of Cores

52

Number of Threads

35.75MB

Cache

165W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرور های نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8168

Part Number(s)

869089-L21

Specifications

2.7 GHz

CPU frequency

24

Number of Cores

48

Number of Threads

33.00MB

Cache

205W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرور های نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8165

Part Number(s)

879423-L21

Specifications

2.3 GHz

CPU frequency

24

Number of Cores

48

Number of Threads

33.00MB

Cache

205W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرور های نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8164

Part Number(s)

869088-L21

Specifications

2.0 GHz

CPU frequency

26

Number of Cores

52

Number of Threads

35.75MB

Cache

150W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرور های نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8160

Part Number(s)

869086-L21

Specifications

2.1 GHz

CPU frequency

24

Number of Cores

48

Number of Threads

33.00MB

Cache

150W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

 

این پردازنده‌ها ازنسل Intel Xeon می‌باشند که درسرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

 

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8158

Part Number(s)

869090-L21

Specifications

3.0 GHz

CPU frequency

12

Number of Cores

24

Number of Threads

24.75

Cache

150W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

 

این پردازنده ها ازنسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8156

Part Number(s)

871616-L21

Specifications

3.6 GHz

CPU frequency

4

Number of Cores

8

Number of Threads

16.50MB

Cache

105W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها ازنسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Platinum 8153

Part Number(s)

826890-L21

Specifications

2.0 GHz

CPU frequency

16

Number of Cores

32

Number of Threads

22MB

Cache

125W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها ازنسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده  قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6154

Part Number(s)

826888-L21

Specifications

3.0 GHz

CPU frequency

18

Number of Cores

36

Number of Threads

24.75MB

Cache

200W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها ازنسل Intel Xeon می باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6152

Part Number(s)

826886-L21

Specifications

2.1 GHz

CPU frequency

22

Number of Cores

44

Number of Threads

30.25MB

Cache

140W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6150

Part Number(s)

826884-L21

Specifications

2.7 GHz

CPU frequenc

18

Number of Cores

36

Number of Threads

24.75

Cache

165W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon  می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6148

Part Number(s)

826882-L21

Specifications

2.4 GHz

CPU frequency

20

Number of Cores

27.50

Number of Threads

150W

Cache

3 @ 10.4 GT/s

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memoyry per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6146

Part Number(s)

826868-L21

Specifications

3.2 GHz

CPU frequency

12

Number of Cores

24

Number of Threads

24.75MB

Cache

165W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon  می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6144

Part Number(s)

826860-L21

Specifications

3.5 GHz

CPU frequency

8

Number of Cores

16

Number of Threads

24.75

Cache

150W

Power

3 @ 10.4 GT/s

UPI

2666 MT/s

DDR4 Hz

768GB

Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6143

Part Number(s)
879424-L21
Specifications
2.8 GHz CPU frequency
16 Number of Cores
32 Number of Threads
22.00 Cache
205W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6142

Part Number(s)
826880-L21
Specifications
2.6 GHz CPU frequenc
16 Number of Cores
32 Number of Threads
22.00 Cache
150W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6140

Part Number(s)
826878-L21
Specifications
2.3 GHz CPU frequency
18 Number of Cores
36 Number of Threads
24.75MB Cache
140W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6138

Part Number(s)
826876-L21
Specifications
2.0 GHz CPU frequency
20 Number of Cores
40 Number of Threads
27.50MB Cache
125W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6137

Part Number(s)
880168-L21
Specifications
3.9 GHz CPU frequency
8 Number of Cores
16 Number of Threads
24.75MB Cache
205W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon  می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6136

Part Number(s)
826874-L21
Specifications
3.0 GHz CPU frequenc
12 Number of Cores
24 Number of Threads
24.75MB Cache
150W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6134M

Part Number(s)
826872-L21
Specifications
3.2 GHz CPU frequenc
8 Number of Cores
16 Number of Threads
24.75MB Cache
130W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
1.5TB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6132

Part Number(s)
826870-L21
Specifications
2.6 GHz CPU frequency
14 Number of Cores
28 Number of Threads
19.25MB Cache
140W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6130

Part Number(s)
826866-L21
Specifications
2.1 GHz CPU frequency
16 Number of Cores
32 Number of Threads
22.00MB Cache
125W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6128

Part Number(s)
826864-L21
Specifications
3.4 GHz CPU frequency
6 Number of Cores
12 Number of Threads
19.25MB Cache
115W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 6126

Part Number(s)
826862-L21
Specifications
2.6 GHz CPU frequency
12 Number of Cores
24 Number of Threads
19.25MB Cache
125W Power
3 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 5122

Part Number(s)
826858-L21
Specifications
3.6 GHz CPU frequenc
4 Number of Cores
8 Number of Threads
16.50MB Cache
105W Power
2 @ 10.4 GT/s UPI
2666 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 5120

Part Number(s)
826856-L21
Specifications
2.2 GHz CPU frequenc
14 Number of Cores
28 Number of Threads
19.25MB Cache
105W Power
2 @ 10.4 GT/s UPI
2400 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 5118

Part Number(s)
826854-L21
Specifications
2.3 GHz CPU frequency
12 Number of Cores
24 Number of Threads
16.50MB Cache
105W Power
2 @ 10.4 GT/s UPI
2400 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 5117

Part Number(s)
P00756-L21
Specifications
2.0GHz CPU frequency
14 Number of Cores
28 Number of Threads
19.25MB Cache
105W Power
2 @ 10.4 GT/s UPI
2400 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Gold 5115

Part Number(s)
876562-L21
Specifications
2.4 GHz CPU frequency
10 Number of Cores
20 Number of Threads
13.75MB Cache
85W Power
2 @ 10.4 GT/s UPI
2400 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Silver 4116

Part Number(s)
826852-L21
Specifications
2.1 GHz CPU frequency
12 Number of Cores
24 Number of Threads
16.50 MB Cache
85W Power
2 @ 9.6 GT/s UPI
2400 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Silver 4114

Part Number(s)
826850-L21
Specifications
2.2 GHz CPU frequency
10 Number of Cores
20 Number of Threads
13.75 MB Cache
85W Power
2 @ 9.6 GT/s UPI
2400 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Silver 4112

Part Number(s)
873647-L21
Specifications
2.6 GHz CPU frequency
4 Number of Cores
8 Number of Threads
8.25 MB Cache
85W Power
2 @ 9.6 GT/s UPI
2400 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Silver 4110

Part Number(s)
826846-L21
Specifications
2.1 GHz CPU frequency
8 Number of Cores
16 Number of Threads
11.00 MB Cache
85W Power
2 @ 9.6 GT/s UPI
2400 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

این پردازنده ها از نسل Intel Xeon می‌باشند که در سرورهای نسل دهم مورد استفاده قرار می گیرد.

MODEL PROCESOR : Intel Xeon Silver 4108

Part Number(s)
826848-L21
Specifications
1.8 GHz CPU frequency
8 Number of Cores
16 Number of Threads
11.00 MB Cache
85W Power
2 @ 9.6 GT/s UPI
2400 MT/s DDR4 Hz
768GB Memory per socket

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »